Derek Rebro: Jej mesto v jeho svete?

Derek Rebro kedysi o sebe vyhlásil, že je feminista. Nie je dôležité, či na tom ešte trvá, podstatné je, že sa na diela slovenskej literatúry, ktoré mnohí pred ním podrobili literárnovednej analýze, použil inovatívny rodový prístup.

12.11.2013 05:00
anotka REBRO Foto:
Derek Rebro: Jej mesto v jeho svete?
debata

„Literárny vedec Derek Rebro využíva v monografickej práci Jej mesto v jeho svete? rod ako analytickú kategóriu, aby z dosiaľ nezohľadňovaných východísk preskúmal zložité vzťahy urbánneho a rustikálneho vo vybraných zbierkach Lýdie Vadkerti-Gavorníkovej a Jozefa Mihalkoviča. Už vo svojej prvej literárnovednej monografii s výrečným názvom Ženy píšu Poéziu, muži tiež ponúkol autor feministickými teóriami dotované interpretácie tvorby šiestich súčasných slovenských poetiek, pričom sa sústredil na inovatívne spôsoby, ktorými sa vpisujú do androcentrického jazyka. Jednou z týchto autoriek bola Lýdia Vadkerti-Gavorníková, ku ktorej dielu sa v iných súvislostiach vracia aj vo svojej novej knihe," napísala o knihe Jana Cviková.

„Monografia ponúka celkom iné čítanie, než sa doteraz objavilo v súvislosti s Rebrom vybranými zbierkami. Autorov prístup sa vyznačuje schopnosťou sviežeho pohľadu na text i dôvtipného nazretia doň. Rebro je vyslovene interpretačný typ kritika, pre ktorého je tvar poézie veľmi dôležitý, preto dokáže uskutočniť rodový prístup hĺbkovo, nie iba cez tematológiu – prináša dôležité zistenia pre poéziu ako takú," myslí si o Rebrovej monografii Andrea Bokníková.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #derek rebro #Aspekt