Milan Čáky: Konštantín a Metod v politických vzťahoch Veľkej Moravy

12.02.2014 05:00

Predkladaná vedecká publikácia sa nezameriava na skúmanie historických faktov ( je to predmetom skúmania historickej vedy), ale prostredníctvom politologického pohľadu sa pokúša vedecky analyzovať politické súvislosti pôsobenia Konštantína a Metoda, a to jednak vo vzťahu navonok - čiže vo vzťahu k vtedajším mocenským a ideovým centrám (Rím, Byzancia, Franská ríša), ale aj dovnútra - v smere vytvárania a upevňovania morálky a politiky mojmírovského štátu, čo bolo spojené s upevňovaním kresťanstva a vlastného liturgického jazyka.

Milan Čáky:
Konštantín a Metod v politických...
Milan Čáky: Konštantín a Metod v politických vzťahoch Veľkej Moravy Autor: Conscientia

Základnou vedeckou metódou, ktorú sa autor snažil použiť, je snaha o analýzu listinných dokumentov predovšetkým z politologického pohľadu. Základnými prameňmi, teda primárnymi zdrojmi, z ktorých autor vychádzal, sú existujúce historické listiny, sústredené historikom Petrom Rakošom v známej publikácii Pramene k dejinám Veľkej Moravy.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#knižná novinka #Veľká Morava #Konštantín a Metod
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku