Ladislav Hagara: Ottova encyklopédia húb

Najkomplexnejší prehľad našich húb a súčasne celosvetovo najväčší atlas húb. Encyklopédia obsahuje stručný, ale výstižný opis každého z 3 100 druhov húb so základnou charakteristikou huby, prípadne rozlišovacími znakmi, oblasťami výskytu, s označením jedovatosti, jedlosti i ochrany.

27.11.2014 05:00
debata
Ladislav Hagara: Ottova encyklopédia húb Foto: Ottovo nakladateľstvo
Ladislav Hagara: Ottova encyklopédia húb Ladislav Hagara: Ottova encyklopédia húb

Jednotlivé opisy húb dopĺňa 4 200 názorných farebných fotografií (premenlivé druhy sú zastúpené 2 – 3 fotografiami) s presným označením miesta nálezu, dátumu i mena nálezcu konkrétnej huby.

Ladislav Hagara (1944), ktorý je autorom i zostavovateľom encyklopédie je uznávaný slovenský mykológ Ladislav Hagara, PhD., autor niekoľkých atlasov húb, ktoré vyšli už v 35 vydaniach. Toto unikátne a najrozsiahlejšie dielo pripravil v spolupráci s poprednými českými i slovenským fotografmi. Profesor Hagara na Filozofickej fakulte UK v Bratislave absolvoval štúdium žurnalistiky, pre článok napísaný v roku 1968 však nemohol pokračovať v práci novinára, živil sa ako knižný redaktor.

Od roku 1998 je predsedom Spoločnosti na výskum húb. Pracuje vo výbore Slovenskej mykologickej spoločnosti a je členom mykologických spoločnosti v ČR, Rakúsku a Nemecku. Roku 2003 obhájil dizertačnú prácu Rod Hyphodontia na Slovensku (Basidiomycota,Cor­ticiaceae). Zozbieral a odborne spracoval viac než 15 000 herbárových položiek húb, ktoré tvoria rozsiahly pramenný materiál k mykoflóre Slovenska. Patrí medzi popredných európskych mykofloristov a fotografov húb. Jeho atlasy húb vyšli knižne v 33 vydaniach (popri slovenčine aj v češtine, francúzštine, nemčine, holandčine a maďarčine).

Od roku 1969 študuje a zhromažďuje materiál k pripravovanému onomasticko-biografickému dielu Hornonitrianske rody a osobnosti. Žije v Bratislave. Ottovo nakladateľstvo

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #knižná novinka #encyklopédia húb #hubárstvo