Jana Oravcová: Mocné ženy alebo ženy moci?

Kniha výtvarnej teoretičky, kritičky a kurátorky Jany Oravcovej nesie podtitul Vizuálna kultúra, reprezentácia, ideológia.

13.02.2015 05:00
debata
Jana Oravcová:
Mocné ženy alebo ženy moci? Foto: Csy
Jana Oravcová: Mocné ženy alebo ženy moci? Jana Oravcová: Mocné ženy alebo ženy moci?

Ide o pohľad na obdobie budovania socializmu 50. rokov 20. storočia z hľadiska koncepcie ženskej emancipácie a rodových vzťahov obsiahnutých vo vizuálnych posolstvách. Vychádzajúc z predpokladu, že vizuálna prax je ovládaná mocenskými systémami, na vizuálno je v publikácii nahliadané ako na inštrument, ktorý je produktom a reprezentantom konkrétnych subjektov, sociálnych síl a ideológií.

Nejde o nostalgické spomínanie ani o rozpamätávanie sa na nespravodlivosti či o heroizáciu žien budovateliek, skôr sa riešia otázky súvisiace s konštruovaním ženskej a mužskej identity.

Čo znamenal pojem „nová“ žena? Aká bola jej rola? Ako a kým bola konštruovaná rodová politika? Ako sa prostredníctvom reprezentácií (spolu)konšti­tuovali „nové“ typy ženskosti? Ako sa prejavil emancipačný koncept vo vizuálnej kultúre, v spôsobe zobrazovania? Ako sa na konštrukcii ženskosti a mužskosti podieľali vizuálne zobrazenia?

Napokon otáznik a ambivalentnosť v názve publikácie odkazujú na vnútorné kontrasty a paradoxy medzi ideológiou a každodenným životom žien (a mužov). Sú dôkazom rozporu medzi konceptom rovnosti mužov a žien, ktoré na jednej strane získali vo verejnej sfére svoje pracovné pozície a politické funkcie, na  druhej strane zostali aj naďalej pod dohľadom mocenských štruktúr.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #knižná novinka #Jana Oravcová #výtvarná teoretička