Jan Rychlík, Magdalena Rychlíková: Podkarpatská Rus v dějinách...

17.10.2016 05:00

Hutné predstavenie dejín regiónu, ktorý nám zostáva stále blízky.

Ďalšia z kníh uznávaného odborníka na česko-slovenské dejiny 20. storočia a na utváranie národov v priestore východnej a juhovýchodnej Európy sa zameriava na dvadsaťročie, keď súčasťou Československa bolo i územie Podkarpatskej Rusi.

Dejiny kraja povestného svojou prírodnou krásou vykladá Jan Rychlík z hľadiska politického, sociálneho a ekonomického vývoja. Sleduje priebeh začlenenia Podkarpatskej Rusi do československého štátu, vývoj za prvej svetovej vojny a v dobe rozpadu Rakúsko-Uhorska. Zaoberá sa otázkou autonómie územia v rámci ČSR, politickými stranami na Podkarpatskej Rusi i jej národnostným zložením. Detailne sleduje rozvoj a štruktúru poľnohospodárstva, mapuje stav priemyslu, obchodu, bankovníctva i dopravy. V kapitole o sociálnej situácii sa porovnáva životná úroveň na Podkarpatskej Rusi a vo zvyšku ČSR, kapitola o školstve rozoberá komplikovanú jazykovú otázku a pozornosť je venovaná tiež pôsobeniu českých úradníkov na území Podkarpatskej Rusi.

Kniha historika Jana Rychlíka (1954), napísaná spoločne s jeho ženou, etnologičkou Magdalénou Rychlíkovou (1955), je hutným a informatívnym predstavením dejín regiónu, ktorý nám zostáva stále blízky. (česky)

Vyšehrad

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Jan Rychlík #Magdalena Rychlíková #Podkarpatská Rus v dějinách Československa 1918 - 1946
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku