Poézia sa črtá, na básni sa pracuje

27.03.2017 07:00
Martin Vlado: Zväčšovanie priestoru
Martin Vlado: Zväčšovanie priestoru Autor:

Martin Vlado, ročník 1959, knižne debutoval v roku 1997 básnickou zbierkou Prskavky. Odvtedy publikoval šesť ďalších kníh poézie a jednu zbierku poviedok. Všetky charakterizuje pestrý motivicko-tematický záber s tým špecifikom, že ide o výpovede zviazané so všedným životom lyrického subjektu, ktorým je dospelý muž s domovom v Košiciach.

Vladove impresie, zlomkovité príbehy a mikroreflexie stoja na civilnom prejave a reči bežnej komunikácie. Taký ustálený súbor vlastností sa po dvadsiatich rokoch nevyhne aj istému zvetrávaniu.

Preto je sympatické, že v najnovšej zbierke Zväčšovanie priestoru sa Martin Vlado svojho rukopisu drží (báseň 3. 8.: krivolaký lesný chodník // ty a ja // dva druhy šumu), ale tiež ho modifikuje. Zážitkový základ svojich básní rôznym spôsobom problematizuje, zavádza doň istý odstup. Svedčí o tom napríklad báseň dnes ráno, príbeh rozprávaný v prvej osobe, ale ženského rodu. Alebo viaceré odkazy na tvorbu Štefana Strážaya.

Vlado sa cez ne hlási ku kľúčovému autorovi poézie všednosti, skúša nosnosť niektorých jeho postupov (používanie, no hneď hádam aj nadužívanie otáznika, opytovacej, spochybňujúco-provokačnej modality) a tematizuje samo písanie básní. Zaujíma sa teda o napätie medzi zážitkom a výpoveďou.

A cez cyklus Literárna súťaž ironicky komentuje literárnu prevádzku, pristihuje pri malichernosti jej rituály a vyvoláva po mene i po funkcii jej aktérov pri výkone moci. Tieto básne sú tiež sebaironickými autoportrétmi vlastnej básnikovej pozície v literatúre. V mojich očiach vyvažujú niektoré iné, ktoré ústia do prázdna.

Z viacerých signálov možno usudzovať, že vzdorovanie moci patrí medzi vznešené motivácie Vladovej poézie. Autor viackrát cez privlastnenie paroduje súčasné autoritatívne jazyky: technokratický či vedecký žargón, reklamné či novinárske klišé. Výsledkom býva taký posun v zautomatizovanom systéme, pri ktorom sa obnaží jeho tupá sila a zároveň sa vtipne učiní zadosť potrebe človeka zápasiť o svoju vnútornú slobodu.

Vladova zbierka vyšla ako textová zložka piateho zväzku série, ktorú vydavateľstvo Dive Buki označuje výrazom Flexibuk. Obrazovú časť tvoria ukážky z prác deviatich absolventiek a absolventov Ateliéru fotografie Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. Pomerne samostatne interpretujú titulný motív Vladovej zbierky, viaceré sú tiež úvahou nad hranicami vnímania a stvárňovania života. Iba škoda, že dizajnérske riešenie edície, na prvý pohľad také pôsobivé, vlastne znemožňuje priamu komunikáciu textovej a obrazovej časti knihy.

Martin Vlado: Zväčšovanie priestoru
Dive Buki, Košice 2015 – 2016

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#básnická zbierka #Martin Vlado #Dive buki #Zväčšovanie priestoru
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku