V dielach Etely Farkašovej sú rozum aj cit v rovnováhe

Emocionálne poznanie prekrývajúce sa s hlbokou filozofickou erudíciou a jasným humanistickým postojom. Zrejme toto je základná informácia, ktorú získame po prečítaní textov vo výbere (Tranoscius, edícia Profily) z prozaických a esejistických diel Obloha plná odlietajúcich vtákov. Filozofka Etela Farkašová vstúpila do slovenskej literatúry koncom 70. rokov a odvtedy je v nej trvalo prítomná. Prózou, esejami a v poslednom období aj básnickými textami.

19.06.2017 05:00
Etela Farkašová spisovateľka Foto: ,
Filozofka Etela Farkašová vstúpila do slovenskej literatúry koncom 70. rokov.
debata

Výber sústredený na eseje a prózu zostavil, doplnil doslovom a rozhovorom s autorkou literárny historik a kritik Vladimír Petrík, ktorý patrí k najvýznamnejším súčasným autoritám v hodnotení slovenskej prózy. Kniha vďaka originálnej koncepcii ponúka nový pohľad na písanie Etely Farkašovej, na variovanie či kryštalizáciu motívov a umeleckých postupov, ako aj na reakcie, ktoré jej diela vyvolali.

Etela Farkašová: Obloha plná odlietajúcich vtákov

Názov knihy je názvom rovnomennej poviedky zaradenej do výberu. Protagonistka v nej pozoruje oblohu s letiacimi vtákmi. Jednoduchý pohľad dovoľuje vďaka originálnemu autorskému rukopisu obsiahnuť ľudskú skúsenosť, výsostne osobnú, ale zároveň univerzálnu. Nakoniec, poznáme to možno všetci, všetky, najprv začujeme škrekľavé zvuky znejúce akoby v ozvene niekde vysoko nad našimi hlavami. Ak máme šťastie, zazrieme na nebi geometrický útvar šípok, čo tvoria telá letiacich vtákov, ktoré plávajú vzduchom na ďalekú cestu. Na cestu, na ktorú sa nemôžeme vydať za nimi. Napriek tomu nás práve v ten moment s tvárou namierenou dohora premkne úžas, bázeň a možno strach o zraniteľné zvieratá, zároveň túžba odletieť s nimi tisíce kilometrov. Opustiť všetko a nájsť v tom lete seba.

Autorka o tomto pocite hovorí: „Ako dieťa som rada pozorovala nebo s odlietajúcimi vtákmi, myslím, že sa to spája s mojím kľúčovým životným pocitom. Sledovať niečo, čo odchádza, čo je súčasťou kolobehu a súvisí s časom. Neskôr sa stali práve tieto témy mojimi témami v próze aj vo filozofii. Súvisia s niečím, čo sa vzďaľuje do neznáma, s prísľubom diaľok, s odchodom, za ktorým už cítiť návrat. Časová cyklickosť, čosi, čo patrí k životu a má tendenciu nalaďovať nás melancholicky, a ja ako melancholicky naladená bytosť mám zmysel pre takého obrazy.“

Prozaická a esejistická tvorba Etely Farkašovej vytvára alternatívu súčasnej komercionalizácii a konzumu, rozum a cit sú v jej autorskej koncepcii v rovnováhe, filozofické analýzy sú zároveň emóciou a empatiou. Jej texty sú príbehmi o hľadaní ľudskosti v akýchkoľvek situáciách. Možno aj v pohľade za odlietajúcimi vtákmi.

Etela Farkašová: Obloha plná odlietajúcich vtákov, zostavil Vladimír Petrík, Tranoscius

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #recenzia #Etela Farkašová