Zomrel literárny historik a kritik, Vladimír Petrík

20.11.2017 12:51
Vladimír Petrík SAV, ústav slovenskej literatury
Vladimír Petrík na archívnej snímke. Autor: ,

Dlhoročný pracovník Ústavu slovenskej literatúry SAV, Dr. Vladimír Petrík, zomrel v nedeľu vo veku 88 rokov.

Vladimír Petrík sa narodil 1. marca 1929 v Liptovskom Trnovci. Literárny historik a kritik, vedecký pracovník SAV, celý svoj život spojil so skúmaním slovenskej literatúry 20. storočia. Venoval sa tvorbe medzivojnových autorov, s osobitnou pozornosťou skúmal najmä dielo L. Nádašiho-Jégého (Človek v Jégého diele, 1979). Početné eseje a kritiky o dielach a autoroch 20. storočia (Š. Krčméry, J. G. Tajovský, J. Jesenský, J. Hrušovský, G. Vámoš, D. Chrobák, M. Figuli) sústredil v knihách Hľadanie prítomného času (1970) a Hodnoty a podnety (1980).

Významné sú aj jeho knihy Proces a tvorba (1990) a Desaťročie nádejí a pochybností(2000). Ako spoluautor prispel staťami do Dejín slovenskej literatúry 4, Slovenského literárneho almanachu a kníh Biele miesta v slovenskej literatúre a Slovenská exilová literatúra po roku 1945 (obe 1991). Stal sa aj pozorným a vnímavým recenzentom novej prozaickej tvorby, najmä v 60., 70. a 80. rokoch 20. storočia. Jeho publicistické príspevky z tohto obdobia sú cenným prínosom v poznávaní takých autorov, ako sú J. Johanides, V. Šikula, R. Sloboda, P. Jaroš, L. Ballek, I. Habaj, A. Baláž, P. Vilikovský, S. Rakús, D. Mitana a ďalší.

Jeho vzorom, aj dlhoročným kolegom v Ústave slovenskej literatúry, bol A. Matuška, no bol mu blízky aj literárny vedec a kritik J. Števček.

Počas dlhoročného pôsobenia v edičnej praxi sa spolupodieľal na mnohých závažných edičných projektoch (E. Štolbovej Navrávačky s Dominikom Tatarkom, 2000) ako editor alebo ako odborný posudzovateľ. Spoločne s literárnym vedcom S. Šmatlákom a nemeckým slovakistom L. Richterom pripravil dielo Dejiny slovenskej literatúry a ich recepcia v nemeckom jazykovom prostredí (2003).

„Slovenská literatúra jej autori u nás často prechádzajú prehodnocovaním, často ovplyvňovaným politickou situáciou, v práve v tomto kontexte je vklad V. Petríka mimoriadne významný. Harmonizujúci prístup k hodnoteniu literárnych textov a ich autorov je totiž odrazom pozitívneho postoja autora k literárnym hodnotám, jeho erudovanosti, ale predovšetkým životnej múdrosti,“ hodnotí dielo V. Petríka literárna publicistka, prekladateľka a knižná redaktorka Anna Šikulová.

Minútou ticha si Vladimíra Petríka pripomenuli aj účastníci 1. Medzinárodného sympózia literárnovednej slovakistiky, ktoré sa v pondelok ráno začalo v Bratislave. Posledná rozlúčka sa bude konať v piatok, 24.11. 2017 o 14.00 vo Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej ulici v Bratislave.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#úmrtie #Vladimír Petrík
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku