Kolektív autorov: Princezná v ježovej koži

Súbor slovenských ľudových rozprávok zo zbierok Sama Czambela (1856-1909), jazykovedca a folkloristu. Ľudovú prózu zbieral Czambel na výskumoch na východnom a strednom Slovensku v rokoch 1884 - 1907.

04.01.2018 05:00
debata
Kolektív autorov: Princezná v ježovej koži
Kolektív autorov Princezná v ježovej koži Kolektív autorov: Princezná v ježovej koži

Súbor rozprávok do spisovnej slovenčiny upravila redaktorka a literárna vedkyňa Marianna Prídavková-Mináriková (1930–2012) a na vydanie pripravil Marián Minárik. Pri edičnej príprave tejto knihy sa editorka usilovala urobiť čo najmenej zásahov do Czambelových zápisov. V skutočnosti ide o preklad z nárečí do spisovného jazyka s využitím nárečových slov a archaizmov. Texty rozprávok si tak zachovávajú charakter ľudového rozprávania. V tomto vydaní je ako základ použitý výber z knihy Janko Gondášik a zlatá pani z roku 1969 a je doplnený o deväť rozprávok. Autorom ilustrácií je český výtvarník Michal Novotný – Micl.

Virvar

debata chyba
Viac na túto tému: #knižná novinka #Kolektív autorov #Virvar #Princezná v ježovej koži