Miroslav Marcelli: Myslenie v sieti

13.04.2018 05:00

Počas posledných pár rokov nám internetové siete ponúkli neuveriteľnú a prednedávnom ešte nepredstaviteľne rýchlu formu komunikácie.

A vývoj pokračuje. Každý deň vykonáme ďalší malý krok smerom k budúcnosti. Filozof Marcelli sa vo svojej esejistickej skici venuje fenoménu kolektívneho myslenia, a to predovšetkým v súvislosti s nástupom nových komunikačných a informačných technológií. Ide o tému, ktorá sa vo svete stáva predmetom naliehavej pozornosti a mnohých diskusií, no v slovenskom prostredí sa vyskytuje len výnimočne. Východiskom úvah autora je fenomén stelesňujúci paradox dnešnej doby. V spoločnosti, ktorá zdôrazňuje význam ľudského indivídua a odvracia sa od dávnejších foriem kolektivizmu, začínajú pred nami vystupovať rozličné formy kolektívnej inteligencie. Ako toto kolektívne a vo svojej podstate anonymné myslenie vstupuje do našej existencie vo svete? Vzniká takto nová podoba kolektivizmu, alebo možno hovoriť skôr o ostrovčekoch myslenia, ktoré hľadajú spôsob, ako uchopiť celok prostredníctvom si­ete?

Miroslav Marcelli (1947) je slovenský filozof, prekladateľ a profesor na Katedre filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Je zároveň vedúcim Katedry Elektronickej kultúry a semiotiky Fakulty humanitných štúdií Univerzity Karlovej v Prahe.

Študoval filozofiu a históriu na FF UK i na parížskej Sorbonne. V rokoch 1991 – 1992 prednášal na Univerzite Blaise Pascala v Clermont-Ferrand, v roku 1996 absolvoval študijný pobyt na Magdalen College v Oxforde. Ťažiskom jeho vedeckej práce sú dejiny filozofie.

Absynt / Kalligram

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Myslenie v sieti #Miroslav Marcelli
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk