Vo veku 84 rokov zomrel slovenský jazykovedec Milan Majtán

05.07.2018 14:32

Významný slovenský jazykovedec, nestor systematického výskumu vlastných mien na Slovensku a dlhoročný pracovník Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied zomrel 30. júna v Bratislave.

O úmrtí informoval predseda Slovenskej onomastickej komisie pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV a vedúci Katedry slovenského jazyka a literatúry na Trnavskej univerzite Juraj Hladký.

Milan Majtán pracoval hlavne v oblasti onomastiky, výskumu dejín slovenského jazyka a dialektológie. Verejnosť ho pozná najmä vďaka publikáciám o vlastných menách Vyberte si meno pre vaše dieťa, Názvy obcí na Slovensku – Vývin v rokoch 1773 – 1997 a popularizačnej publikácii Slovenské priezviská.

Bol vedeckým redaktorom Historického slovníka slovenského jazyka, spoluautorom ďalších vedeckých publikácií o názvoch riek (Hydronymia povodia Oravy, Hydronymia povodia Ipľa) a desiatok odborných článkov o vlastných menách.

Rozlúčka s Milanom Majtánom sa uskutočnila 4. júla v úzkom kruhu rodiny v Bratislave.

#úmrtie #Milan Majtán
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk