Walt Whitman: Spev o mne

Táto úvodná báseň zo zbierky Listy trávy (1855) sa považuje za jednu z najvýznamnejších v americkej literatúre.

26.01.2019 05:00
debata
Walt Whitman: Spev o mne

Nadčasová báseň o demokracii a fantázii, o živote a smrti, o úžasnej skúsenosti človeka so svojou vlastnou existenciou v mnohých ohľadoch doteraz podnecuje našu zvedavosť.

„Ide vlastne o lyrický epos (niekoľko častí je vyslovene epických), ktorý inšpiruje vitálnostou, šírkou časového a priestorového záberu, vôbec tým, čo básnik obsiahol, zachytením mnohotvárnosti americkej reality, plne zhodnocujúcim chápaním prírody, vyrovnaným vzťahom k smrti, metafyzickými otázkami, demokratickosťou, mnohosubjektovosťou subjektu, smelou optikou… Z diela možno vyvodiť závery, na čom sa zakladá veľká moderná poézia,“ napísal o knižke literárny vedec a básnik Ján Zambor.

Druhé, revidované vydanie Spevu o mne (prvé vyšlo vo vydavateľstve Skalná ruža v roku 2013) vychádza na dvesté narodeniny amerického básnika, esejistu, novinára a humanistu Walta Whitmana (1819–1892). Súčasťou knihy je štúdia, poznámky prekladateľa a slovníček. Autorom štúdie je súčasný významný americký básnik Robert Hass. V anglickom origináli Song of Myself (Leaves of Grass, prvé vydanie 1855). Preložil Juraj Kuniak. Skalná ruža

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #knižné tipy #Walt Whitman