László Barak: Ja neísť bývať zahraničie

24.03.2019 05:00

(Naj)novší neúprosný pokus na poli občianskej poézie. Čitateľovi, ktorý vezme do rúk túto útlu zbierku, nepochybne zídu na um základné diela voľného verša v kontexte maďarskej a celosvetovej avantgardnej poézie.

László Barak: Ja neísť bývať zahraničie
László Barak: Ja neísť bývať zahraničie

Barak neopúšťa svoje rodisko neusiluje sa sám seba redefinovať v novom prostredí. Vo svojich veršoch citlivo reaguje na aktuálne dianie, na zmeny, ktoré hýbu Európou i svetom. Nech sú tieto zmeny akokoľvek trpké a ťažké, pokúša sa ich zaznamenať umeleckými prostriedkami. Pravda, je si vedomý, že básnické podchytenie reality nevedie k nejakému pochybnému víťazstvu. Spoločnosť sa nezmení pod vplyvom básnického slova. Ak vôbec spoločnosť básnicke gesto zaregistruje…

László Barak (1953) je maďarsko-slovenský básnik, prozaik a publicista, žijúci v Dunajskej Strede. Napísal niekoľko zbierok, napr. zbierku Retúr do pekla (Kalligram 2006), v ktorej reflektoval prostredie a znalosť slangu dunajskostredského podsvetia.

Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku

#knižná novinka #László Barak
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku