Radoslav Passia (ed.): Minulosť, súčasnosť a perspektívy literárnovednej slovakistiky

Slovenskú literatúru a kultúru nemožno skúmať izolovane od medzinárodného kontextu.

10.05.2019 05:00
debata
Radoslav Passia (ed.): Minulosť, súčasnosť a...
Radoslav Passia Radoslav Passia (ed.): Minulosť, súčasnosť a perspektívy literárnovednej slovakistiky

Táto kolektívna publikácia poskytuje predstavu o fungovaní, zameraní a problémoch domácej a zahraničnej literárnovednej slovakistiky.

Mapuje teoretické problémy tohto odboru, predstavuje tiež niektoré výrazné osobnosti slovakistiky a predstavuje vybrané slovakistické pracoviská doma i v zahraničí (Banská Bystrica, Katowice, Moskva).

Publikácia obsahuje príspevky, ktoré odzneli na rovnomenne nazvanom medzinárodnom sympóziu v Bratislave 20. – 24. novembra 2017 a zúčastnili sa ho slovakisti z desiatich krajín.

Zostavil ju literárny vedec Radoslav Passia (1977).

Platforma pre literatúru a výskum

debata chyba
Viac na túto tému: #knižná novinka #literárna veda #Radoslav Passia