Štefánik nestráca šarm ani v dokumentoch

Osobnosť Milana Rastislava Štefánika priťahuje pozornosť mnohých autorov, Miroslav Musil sa však na jeho životnú cestu a najmä na úlohu pri vzniku nového štátu zameral dôsledne dokumentárnym a zároveň atraktívnym spôsobom. V knihe nazvanej M. R. Štefánik a vznik Česko-Slovenska v dokumentoch piatich svetadielov si dal za cieľ podrobiť nášho národného hrdinu drobnohľadu dôsledne overených historických faktov.

13.04.2021 08:00
debata
Miroslav Musil: j M. R. Štefánik a vznik... Foto: Vydavateľstvo Matice Slovenskej, Spoločnosť M. R. Štefánika
vikend kniha m.R.Stefanik Miroslav Musil: j M. R. Štefánik a vznik Česko-Slovenska v dokumentoch piatich svetadielov

Napriek tomu, že zámerom knihy je vykresliť výlučne objektívny a faktografický portrét generála Štefánika, netvoria ho len suché papierové "úradné“ či oficiálne dokumenty, ale aj osobné listy a svedectvá a bohatá fotografická príloha, ktorá obsahuje aj mnohé unikátne a doteraz nezverejnené zábery. Vďaka premyslenému spracovaniu Štefánikova osobnosť nestráca šarm ani v knihe dokumentov.

Namiesto legiend fakty

Na knihe sa ako spoluvydavateľ podieľala Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika s dôverou v autora Miroslava Musila, ktorý dokumenty pre knihu zbieral na piatich svetadieloch, ako už názov knihy napovedá. Neodoprie ich ani čitateľom, a to nielen v preklade, ale aj priamo v origináli, aj s vysvetlivkami.

Prvá časť knihy podáva príbeh Štefánika v časovej následnosti, pričom sa opiera o vybrané kľúčové citácie z dokumentov. V jednotlivých kapitolách sa rozvíja život Štefánika ako bádateľa a prieskumníka, mapuje jeho závratnú vojenskú kariéru a misie v Taliansku, Rusku, Rumunsku, USA a Francúzsku pri vzniku aj záchrane čs. légií, jeho rozhodujúcu úlohu pri zrode budúceho československého štátu, až po Štefánikovo posolstvo ďalším generáciám. Tak autor do knihy zahrnul aj symboliku letu kozmonauta Ivana Bellu v rámci Misie Štefánik.

Premiér Orlando nadšene reční na Oltári vlasti...
Štefánik pri Janssenovom observatóriu na...
+5Štefánik sa vedel prispôsobiť meistnym...

V druhej časti čitateľ nájde pôvodné dokumenty, z ktorých autor predtým cituje, zozbierané z archívnych a knižných prameňov rôznych krajín sveta v plnom znení s vysvetlivkami, aj dokumenty z knižných publikácií a osobné svedectvá hlavných aktérov zrodu ČSR – samotného M. R. Štefánika, T. G. Masaryka, Edvarda Beneša, Štefana Osuského, Jána Papánka a ďalších. Kniha Miroslava Musila vyvracia niektoré legendy a ukazuje udalosti vo svetle historických faktov. Napríklad prvé a pre vznik budúceho Československa rozhodujúce stretnutie s francúzskym premiérom Briandom sa uskutočnilo ako audiencia, a nie iba v salóne de Jouvenel, ako to mylne podávajú niektoré zdroje, čo by malo, ako podotýka autor, podstatne slabší politický efekt.

Svoje tvrdenie hneď aj dokladá telegramom Štefánikovej spojenkyne a ctiteľky Claire de Jouvenel, v ktorom mu plánovanú audienciu pripomína. A aby bol obraz čitateľa o vtedajších okolnostiach ešte kompletnejší, autor dokladá, že Štefánik na túto audienciu, ktorá bola základným obratom v postoji Francúzska ku vzniku nového štátu, "odbehol z parížskej nemocnice“, kde sa práve liečil.

Louise Weiss, bojovníčka za volebné právo žien... Foto: Z knihy j M. R. Štefánik a vznik Česko-Slovenska v dokumentoch piatich svetadielov
stefanik Louise Weiss mlada Louise Weiss, bojovníčka za volebné právo žien a prvá poslankyňa európskeho parlamentu, sa Štefánikovi ponúkla za snúbenicu.

Autor pritom nevynechá ani postavy viacerých vplyvných žien v Štefánikovom živote, ktoré zohrali vo veci lobbovania za budúci nový štát veľkú úlohu, veď, ako uvádza, Štefánik neváhal minúť aj celý mesačný dôstojnícky plat na kvety či zákusky, keď potreboval zapôsobiť na manželky politikov a vplyvné dámy.

Vojenské správy aj osobné listy

O dobe aj vtedajších vzájomných vzťahoch medzi zakladateľmi budúceho spoločného štátu Čechov a Slovákov veľa napovedá aj list Beneša Masarykovi zo 14. januára 1916, v ktrorom o. i. píše: "Situácia je veľmi priaznivá…Tie audiencie u ľudí, ktoré ste si želali (všetky) sa určite dosiahnu… Na mňa Milan nalieha a v mnohom správne. Vraví, že treba pre Francúzov urobiť flanc (dojem), že sa musím stýkať s ľuďmi, slušne bývať… isté spoločenské uvedenie, postavenie atď… vidím, že Mil. má dosť pravdy, a ak budem s ľuďmi rokovať – že nejakej akreditácie je mi nevyhnutne treba…“

V ďalšej časti knihy dokumenty svedčia o Štefánikových vojenských zásluhách v prvej svetovej vojne, zvlášť na fronte v Taliansku.

Štefánik ako mladý poručík letectva. Foto: Z knihy j M. R. Štefánik a vznik Česko-Slovenska v dokumentoch piatich svetadielov
Stefanik porucik 1266 47 Štefánik ako mladý poručík letectva.

"V správe z letu 29. apríla 1916 sa konštatuje, že rozhodil 3 600 letákov a objavil kolónu asi štyridsiatich nepriateľských tankov v oblasti, ktoré bombardovali. Štefánik následne odišiel autom s veliacim majorom do Udine. Vďaka jeho varovaniu gen. Cadorna zavčasu presunul posily a zachránil toto krídlo talianskej armády. V správach z letov sa opakovane konštatovala intenzívna paľba rakúskej protileteckej obrany, ktorá viac ráz lietadlá zasiahla. Štefánik v predsunutej pozícii pozorovateľa a rozhadzovača letákov bol väčšmi vystavený aj guľometnej paľbe stíhačiek,“ uvádza Musil na základe dobových dokumentov. Pripája aj Štefánikove listy talianskej spojenkyni a životnej láske Giuliane Benzoniovej.

Štefánikovo stretnutie s ruským cárom Mikulášom II. potvrdzuje vyjadrenie gen. Mauricea Janina, vďaka ktorému získal audienciu u cára 3. septembra 1916: "Dal som pozvať Štefánika k cárovmu stolu a predstavil som ho cárovi Mikulášovi II., ku ktorému predniesol niekoľko šikovných viet. Urobil dobrý dojem, ako som sa neskôr dozvedel,“ cituje autor.

Ako vidno z ukážok, aj list či vojenská správa ako dokument môžu byť šťavnaté, keď strohým konštatovaniam dodávajú presnejšie kontúry, niekedy osobný tón či náladu na vykreslenie doby a situácie. Kniha tak umožňuje čitateľovi vychutnať si bohato ilustrovaný pútavý príbeh M. R. Štefánika na jeho životnej ceste, ktorú zavŕšil zrod nového štátu.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #M. R. Štefánik #knižné tipy