Zážitok z encyklopédie internet nenahradí

Začiatkom tohto mesiaca sa na trh dostal v poradí už 9. zväzok Encyclopaedie Beliana, ktorý vytlačila a distribuuje Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. "Sme jedným z posledných národov v Európe, ktorý nemá vlastnú tlačenú všeobecnú encyklopédiu," upozornila v rozhovore Viera Tomová z Encyklopedického ústavu SAV, ktorá je vedúcou projektu Encyclopaedie Beliana.

20.12.2021 06:00
debata
Viera Tomová so všetkými zväzkami Encyclopaedie... Foto: Veronika Trnečková
Beliana - encyklopédia Viera Tomová so všetkými zväzkami Encyclopaedie Beliana, ktoré dosiaľ vyšli.

Čo je vlastne Beliana?

Je to projekt Encyklopedického ústavu SAV. Jeho náplňou je zostaviť a vydať vo viacerých zväzkoch prvú slovenskú všeobecnú encyklopédiu. Encyclopaedia Beliana teda obsahuje heslá zo všetkých oblastí ľudskej činnosti – vedy, techniky, histórie, umenia, ekonómie, športu, ale aj z náboženstva, geografie a prírody.

Osobitná pozornosť sa v nej venuje heslám týkajúcim sa Slovenska, pretože Beliana je súčasne prvou národnou všeobecnou encyklopédiou. Treba podotknúť, že je bohato ilustrovaná. Obsahuje množstvo ilustrácií vrátane nákresov, máp a tabuliek. Prvý zväzok Beliany vyšiel v roku 1999 a obsahoval heslá A – Belk, na jeseň tohto roku vyšiel deviaty zväzok obsahujúci heslá Koks – Kraj.

Možno Belianu porovnávať s takými encyklopédiami, ako je Britannica alebo český Ottův slovník náučný?

Sú si podobné v tom, že sú to všeobecné encyklopédie. Ottův slovník náučný odráža úroveň poznatkov na prelome 19. a 20. storočia. Knižná encyklopédia Britannica má trochu inú koncepciu ako Beliana. Spôsobom spracovania hesiel sa Beliana približuje skôr nemeckej encyklopédii Brockhaus.

Ako Beliana vzniká? Kto vyberá heslá a podľa čoho?

Na začiatku bolo treba vytvoriť heslár, teda abecedný zoznam hesiel, ktoré bude encyklopédia obsahovať. Vznikol z čiastkových heslárov, ktoré za každú oblasť alebo vedný odbor vypracoval autor či kolektív autorov. Jednotlivé zväzky teda vznikajú na základe tohto heslára, ktorý je však „živý“ a pracuje sa s ním – upravuje sa a dopĺňa – aj v súčasnosti. Autormi hesiel sú v prevažnej väčšine vedci – pracovníci SAV a slovenských univerzít, ktorých sa na vzniku deviateho zväzku podieľalo takmer 600. Kmeňových odborných redaktorov ústavu, ktorí heslá redakčne spracúvajú, je 28.

Ako funguje technika Čítajte viac Encyklopédia o tom, ako funguje technika okolo nás

Ako dlho trvá príprava jedného zväzku?

Spočiatku zväzky vychádzali približne v intervale dvoch rokov, s narastajúcim množstvom zdrojov informácií vrátane internetu sa zväčšoval rozsah a prepracovanosť hesiel a zväzky vychádzajú v 3,5– až štvorročnom intervale. Naším cieľom je tento interval skrátiť, čo sa nám, dúfam, podarí už pri najbližšom zväzku.

A čo spracované heslá? Koľko ich doteraz vyšlo?

Heslár encyklopédie je koncipovaný tak, že tretina hesiel sa venuje náukám o prírode, tretina duchovnej kultúre a tretina technike. Snahou teda je, aby všetky oblasti boli rovnomerne zastúpené. Samozrejme, obsah konkrétneho zväzku závisí od toho, aké pojmy sa v rámci výseku abecedy, ktorý pokrýva, práve nachádzajú. Spravidla je to široké spektrum hesiel.

V aktuálnom deviatom zväzku sa nachádzajú napríklad heslá kolónia, komédia, komiks, kométa, koróna, kozmonautika, komorná hudba, konštruktivizmus, kôň, koncentračný tábor, koncil, Kopti, kozáci, konzervativizmus, komunizmus, koruna, kostol, kovy, ale aj koleso, komín, kompresor, kotva, kondenzátor, kombinatorika, kompozičný šach či konštanta.

Z hesiel osobností napríklad Adam František Kollár, Ján Kollár, Krištof Kolumbus, Ján Amos Komenský, Ján Koniarek alebo Mikuláš Kopernik. Najmä pri pojmových heslách na základný pojem nadväzuje väčší okruh hesiel, ktoré s ním súvisia. Komplexne sú spracované heslá štátov, v deviatom zväzku sú to Kolumbia, Komory, Kongo (Konžská republika), Konžská demokratická republika, Kórejská ľudovodemokratická republika a Kórejská republika.

Prvá všeobecná slovenská encyklopédia vychádza... Foto: SAV
Beliana - encyklopédia Prvá všeobecná slovenská encyklopédia vychádza postupne od roku 1999.

Neprekladáte niektoré heslá zo zahraničných encyklopédií?

Žiadne heslá nepreberáme zo zahraničných encyklopédií. Heslá, ktoré uverejňujeme, sú pôvodné.

V súčasnosti ide vývoj rýchlo dopredu a stále sa objavujú nové výrazy a pojmy, často prebraté z cudzích jazykov. Beriete na to ohľad pri zostavovaní hesiel?

Usilujeme sa zachytiť tento rýchly vývoj, čiastkové hesláre aktualizujeme a dopĺňame. Terminologické problémy konzultujeme s odborníkmi z jednotlivých vedných odborov i s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra, s ktorým dlhodobo spolupracujeme.

Nedávno vyšiel už spomínaný 9. zväzok Beliany. Koľko ich plánujete dokopy vydať a koľko v nich bude hesiel?

Podľa pôvodného zámeru mala mať Encyclopaedia Beliana dvanásť zväzkov a 150-tisíc hesiel. Dnes je jasné, že zväzkov bude podstatne viac. Koľko presne, nevieme. Bude to závisieť od rozsahu hesiel i „výdatnosti“ písmen abecedy, napríklad písmeno K obsahuje mimoriadne veľa hesiel.

encyklopédia Britannica Čítajte viac Encyklopédia Britannica bude po 244 rokoch vychádzať iba na webe

Na webe ste už pripravili aj internetovú verziu Beliany. Ako funguje?

Encyclopaedia Beliana na webe sa buduje. Publikujú sa tam heslá, ktoré vyšli knižne, ale aj nové alebo aktualizované. Vyžiadala si to doba a nové zdroje informácií. Heslá sú voľne prístupné a prístup neplánujeme spoplatniť, keďže sa encyklopédia vytvára z verejných zdrojov. Máme zámer, aby sa v tejto neistej dobe stala pre verejnosť, špeciálne pre mladých ľudí – študentov a žiakov – rýchlo dostupným a spoľahlivým zdrojom overených informácií.

V dnešnej dobe akoby už encyklopédie nahrádzal internet. Stačí zadať požadovaný výraz do vyhľadávača a nájdete množstvo informácií. Neodzvonilo už klasickým tlačeným encyklopédiám? Majú o ne ľudia záujem?

S príchodom internetu naozaj vznikla obava, že záujem o klasické tlačené knihy, encyklopédie nevynímajúc, bude upadať. Ukazuje sa však, že to tak nie je. Zážitok, ktorý získate pri listovaní v krásnej, poučnej a bohato ilustrovanej knihe, sa nedá nahradiť surfovaním po internete. Sme jedným z posledných národov v Európe, ktorý nemá vlastnú tlačenú všeobecnú encyklopédiu. Príčinou sú nepriaznivé spoločensko-politické podmienky, ktoré zabránili našim predchodcom uskutočniť taký zámer. Je našou povinnosťou zmazať tento dlh.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #kniha #veda #SAV #encyklopédia #Encyclopaedia Beliana #Beliana #Encyklopedický ústav SAV #vydavateľstvo Veda