Predstaviteľ romantizmu a revolucionár, Janko Kráľ, sa narodil pred 200 rokmi

Národný buditeľ, predstaviteľ romantizmu v slovenskej literatúre, Janko Kráľ, je považovaný za najrevolučnejšieho štúrovského básnika. Pre svoje radikálne názory, vášnivú povahu a odvahu kritizovať aj vo vlastných radoch sa postupne začali jeho spolupracovníci od neho vzďaľovať.

24.04.2022 14:00
debata
Janko Kráľ Foto: Wikipedia
Janko Kráľ Janko Kráľ

Ľudovítovi Štúrovi napríklad vyčítal, že v jeho Národných novinách je málo slovanského princípu, ďalších kolegov kritizoval pre nedostatočnú razanciu pri presadzovaní národných záujmov.

Tento básnik – búrlivák či divný Janko, ako Kráľa prezývali, bol však výnimočným autorom. Jeho diela dosahujú úroveň európskej literatúry.

Od narodenia Janka Kráľa, ktorý v tvorbe nadviazal na zdroje ľudovej slovesnosti, uplynie v nedeľu 24. apríla 200 rokov.

Socha, pamätník, janko kráľ, Zlaté Moravce Čítajte viac Janko Kráľ: Podivín, rebel, cynik, no najmä geniálny básnik

Janko Kráľ sa narodil 24. apríla 1822 v Liptovskom Mikuláši do rodiny krčmára a mäsiara. V rokoch 1835 – 1837 navštevoval gymnázium v Šajavskom Gemeri, neskôr študoval na lýceu v Levoči, následne v Kežmarku až sa napokon ako 20-ročný zapísal na evanjelické lýceum v Bratislave, kde sa zoznámil so skupinou štúrovcov.

V roku 1844 sa podpísal pod list proti odvolaniu Ľudovíta Štúra z funkcie zástupcu profesora a lýceum opustil. Pri tejto príležitosti napísal báseň Duma bratislavská, ktorá vyšla v časopise Orol tatranský v roku 1847 a je považovaná za prvú báseň v štúrovskej slovenčine.

Jack Nicholson - veľmi spoločenský samotár Čítajte viac Nesmrteľný Jack Nicholson má 85 rokov

Po protestnom odchode zo školy sa vo svojom rodnom meste Kráľ zúčastnil na príprave založenia spolku Tatrín a istý čas putoval po krajine, pričom spisoval ľudové piesne a rozprávky. Neodmysliteľnou súčasťou života významného predstaviteľa romantizmu bolo samotárske tuláctvo, preto sú niektoré miesta, v ktorých pôsobil dodnes neznáme. Približne ku koncu roka 1844 sa zamestnal ako notár v advokátskej kancelárii v Pešti u Augustína B. Vrchovského, priateľa Ľudovíta Štúra.

Symbolom odporu proti feudálnym pánom bol pre revolučne naladeného Janka Kráľa Jánošík. Práve táto postava mu poslúžila k vytvoreniu lyricko-epickej skladby Výlomky z Jánošíka pozostávajúcej z textov, ktoré vznikli medzi rokmi 1843–1844.

Pamätník Janka Kráľa v parku pri Mestskom... Foto: Martin Baláž
Socha, pamätník, janko kráľ, Zlaté Moravce Pamätník Janka Kráľa v parku pri Mestskom stredisku kultúry v Zlatých Moravciach.

Jedným z najznámejších diel, ktoré člen štúrovskej generácie vytvoril, je romantická balada Zakliata panna vo Váhu a divný Janko. Prvýkrát bola publikovaná v almanachu Nitra (1844) a autor sa v nej štylizoval do pozície hrdinu, ktorý sa usiluje vykonať veľký čin, no vo svojom boji zlyháva.

K ďalším básňam v spisovnej slovenčine vydaným v spomínanom almanachu patria Zverbovaný či Pieseň bez mena.

Keď v marci 1848 v Pešti vyhlásili formálne zrušenie poddanstva a cenzúry, slovenského národovca to podnietilo k novým nádejam a vycestovaniu za priateľom Jánom Rotaridesom do Príbeliec. Spoločne vyzvali prítomný ľud k povstaniu voči vrchnosti, ktoré sa stalo známe ako vzbura poddaných v Honte. Slová podpory slovenskému národu v boji za vlastné práva zachytil v básňach Krajinská pieseň a Tri vŕšky (1848).

Fotografia Janka Kráľa s manželkou Máriou... Foto: Renáta Jaloviarová
Janko Kráľ, Mária Polexína, Fotografia Janka Kráľa s manželkou Máriou Polexínou.

Za buričské konanie sa Kráľ nevyhol desaťmesačnému väzeniu v Šahách a v Pešti. Spomienky na žalár mu boli inšpiráciou pre báseň Šahy (1849) poznačenú veľkým skepticizmom. Po tom ako sa dostal na slobodu organizoval v Liptovskom Mikuláši dobrovoľníkov pre slovenské povstalecké vojsko a opäť sa ocitol vo väzení. V septembri 1849 sa stal kapitánom slovenského dobrovoľnícke­ho zboru.

Vo viere, že sa Slovákom podarí získať vytúženú slobodu napísal dielo Jarná pieseň (1849). Po revolúcii sa zamestnal v štátnej správe a pôsobil na rôznych miestach v monarchii. V roku 1851 sa oženil s Máriou Polexínou Modrányiovou, s ktorou mal štyri deti.

Spisovateľské aj politické ambície Janka Kráľa išli postupne do úzadia, no ešte v roku 1861 básňou Duma slovenská oslávil memorandové zhromaždenie v Turčianskom Svätom Martine. Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní v roku 1867 ho uhorská správa zo štátnych služieb prepustila. Až do svojej smrti potom pôsobil v advokátskych kanceláriách.

Janko Kráľ zomrel na týfus 23. mája 1876 v Zlatých Moravciach.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Ľudovít Štúr #Janko Kráľ