Pred 200 rokmi sa narodil národný dejateľ a dramatik Ján Palárik

K najvýznamnejším Palárikovým zásluhám patrí nielen výrazné spolupodieľanie sa na založení Matice slovenskej, ale je to rovnako aj obhajoba štúrovskej slovenčiny a jeho významný prínos pre slovenské divadlo.

27.04.2022 06:00
Ján Palárik Foto:
Ján Palárik.
debata

Dnes 27. apríla uplynie 200 rokov od narodenia Jána Palárika, kňaza, národného buditeľa, publicistu a jedného z najznámejších predstaviteľov slovenskej drámy 19. storočia.

Ján Palárik sa narodil 27. apríla 1822 v obci Raková. Pochádzal z učiteľskej rodiny, a tak počiatočné základné vzdelanie dostal od rodičov. V klasickom vzdelávaní pokračoval na gymnáziu v Žiline a v Kecskeméte, teológiu študoval v Ostrihome, v Bratislave a v Trnave.

Po vysvätení v Ostrihome v januári 1847 pôsobil najskôr ako kňaz v Starom Tekove, potom vo Vindšachte (dnes Štiavnické Bane). Následne bol v lete 1851 preložený na nemeckú faru do Budapešti, kde sa dostal za trest, pretože jeho progresívne názory sa cirkevnej vrchnosti nepáčili.

Ako farár horlil za občianske práva, národnú i sociálnu slobodu, zastával sa demokratizačných reformných zásad v cirkvi. Od roku 1862 až do svojej smrti pôsobil v Majcichove.

Slovenskú spoločnosť výrazne formoval aj prostredníctvom svojej dramatickej tvorby. Do centra záujmu postavil prostý ľud, cez postavy vyjadroval pálčivé problémy národného života, najmä odrodilstvo a úžerníctvo.

Ján Palárik, ktorý patrí k zakladateľom modernej slovenskej drámy, je autorom viacerých divadelných hier ako napríklad Inkognito, Drotár či veselohry Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch, ktorá mu priniesla najväčší úspech.

Písal do časopisov Cyrril a Method, Listy pro výchovu, školu a literatúru, Priateľ školy a literatúry, do Slovenských novín, časopisu Sokol, do Peštbudínskych vedomostí, ako aj almanachov Concordia, Svornosť a Lipa. V rokoch 1852 až 1855 redigoval Katolícke noviny pre dom a cirkev. Používal tiež pseudonymy Beskydov a Ján Beskydov.

Činný bol aj pri organizovaní národného školstva a osvety, pričom vyzýval na zakladanie knižníc a vzdelávacích spolkov. Napísal niekoľko učebníc náboženstva, čítaniek a gramatík pre slovenské školy. Podporoval tiež založenie slovenského gymnázia v Kláštore pod Znievom a kníhtlačiarenského spolku Minerva v Budapešti.

Ján Palárik zomrel 7. decembra 1870 v obci Majcichov vo veku 48 rokov.

V rodisku Jána Palárika sa od roku 1968 koná každoročne súťažný festival ochotníckych súborov Palárikova Raková. Počas uplynulej nedele (24. apríla) sa začal v poradí už 54. ročník tohto najväčšieho a najstaršieho divadelného sviatku na Slovensku, ktorý potrvá do 30. apríla 2022.

debata chyba
Viac na túto tému: #Matica slovenská #literatúra #Ján Palárik