V ankete Pravdy Kniha roka zvíťazili Habaj a Houellebecq

Je to prekvapenie. Kto by ešte včera predpokladal, že v našich končinách zvíťazí v literárnej ankete zbierka básní?

14.12.2012 16:23
debata

Michal Habaj, ktorý len pred pár týždňami predstavil publiku svoju novú zbierku, stihol osloviť väčšinu z tých, čo knihu otvorili a začítali sa. Azda aj preto, že tu ide o „básnický experiment nie s textom, ale so životom“, poznamenala poetka Mila Haugová.

Michal Habaj: Michal Habaj Foto: Ars Poetica
habaj Michal Habaj: Michal Habaj Michal Habaj: Michal Habaj

Experiment, ktorý logicky vnukol autorovi nazvať novinku svojím vlastným menom. A hoci je tak na titule Habaj na druhú, čitateľ sa odrazu nebráni prijať to, bez výhrad. Poézia básnika, človeka Michala Habaja nemusí mať za každú cenu iný názov.

Experiment so životom ponúka aj Michel Houellebecq. Slávny spisovateľ získal v roku 2010 prestížnu Goncourtovu cenu za román Mapa a územie, ktorý je označovaný za jeho doteraz najlepší. Jedna z dvoch ústredných postáv nesie meno svojho autora – Michel Houellebecq. Netreba hľadať ďalšie paralely medzi víťaznými titulmi tohtoročnej literárnej ankety Pravdy, ale jedna je očividná – v oboch prípadoch ide o schopnosť autorov radikálne a veľmi citlivo mapovať zmeny, ktorými v súčasnosti prechádza vedomie človeka, ľudí.

Michel Houellebecq: Mapa a územie Foto: Marenčin PT
micherl Michel Houellebecq: Mapa a územie Michel Houellebecq: Mapa a územie

Ak sa pýtame, či práve umenie, ktorého každý prejav podmieňuje poézia, je schopné meniť svet, odpoveď by sme mohli objaviť vo vlastnom vnútri. Povedzme pri knihe.

Víťazný zahraničný titul Mapa a územie Michela Houellebecqa v preklade Eleny Krššákovej prinieslo vydavateľstvo Marenčin PT na samom konci roku 2011. U hlasujúcich rezonoval celý rok. Dni adventu, ktoré ešte ostávajú do štedrovečerných minút, stále ponúkajú príležitosť objaviť dôležité knihy pre seba a svojich blízkych, knihy, o ktorých budeme hovoriť už v ankete roka 2013.

Výsledky ankety denníka Pravda Kniha roka

Kategória pôvodná tvorba

 • 1. Michal Habaj: Michal Habaj, Ars poetica 2012 7 hlasov
 • 2. – 5. Nóra Ružičková: Práce & intimita, Aspekt 2012 3 hlasy
 • 2. – 5. Jana Juráňová – rozhovory s Agnešou Kalinovou: Mojich sedem životov, Aspekt 2012 3 hlasy
 • 2. – 5. Víťo Staviarsky: Kale topanky, Marenčin PT 2012 3 hlasy
 • 2. – 5. Jana Beňová: Preč! Preč!, Marenčin PT 2012 3 hlasy
 • 6. – 8. Jonáš Záborský: Dejiny kráľovstva uhorského, Slovart 2012 2 hlasy
 • 6. – 8. Etela Farkašová: Pláne približne zapamätaného, Vydavateľstvo SSS 2012 2 hlasy
 • 6. – 8. Veronika Šikulová: Diera do svetra, Slovart 2012 2 hlasy

Kategória prekladová tvorba

 • 1. Michel Houellebecq: Mapa a územie, preklad: Elena Krššáková, Marenčin PT 2011 4 hlasy
 • 2. – 3. Roberto Bola?o: 2666, preklad: Anežka Charvátová, Argo 2012 3 hlasy
 • 2. – 3. Claude Pujade Renaudová: Pytliakove ženy, preklad: Igor Navrátil, Mila Haugová, Martin Solotruk, Atrforum 2012 3 hlasy
 • 4. – 7. Ľudmila Ulická: Zelený stan, preklad: Ján Štrasser, Slovart 2012 2 hlasy
 • 4. – 7. James Joyce: Odysseus, preklad: Aloys Skoumal, Argo 2012 2 hlasy
 • 4. – 7. Alex Ross: Zbývá jen hluk, preklad: Petr Kopet, Argo 2011 2 hlasy
 • 4. – 7. Patrick deWitt: Bratia Sistersovci, preklad: Martin Kubuš, Artforum 2012 2 hlasy

Kniha roka – ako hlasovali

1. Pôvodná slovenská a česká tvorba

2. Kniha preložená do slovenčiny a češtiny

Mila Haugová poetka

 • 1. Michal Habaj: Michal Habaj (Ars Poetica 2012)

Básnická zbierka Michala Habaja, ktorú sám autor hneď na začiatku označil: Toto nie je básnická zbierka. Ale nedajte sa pomýliť, je to skvelá básnická zbierka, doteraz z Habajových najkvalitnejšia. Básnický experiment nie s textom, ale so životom. Napriek tomu básne plné čistých a úžasných metafor, rytmu, ktorý uchvacuje, a obsah, ktorý znepokojuje. Odporúčam prečítať. Vydavateľstvo Ars Poetica má už tradične perfektnú grafickú úpravu, tentoraz od Jána Šicku. Ešte na záver citujem krátku báseň s filozofiou Orientu, ale myslenú pre nás: trvá stáročia / kým sa dve vlny v oceáne stretnú / trvá okamih / kým sa rozdelia

Vladimír Petrík literárny historik

 • 1. Michal Habaj: Michal Habaj (Ars Poetica 2012)

Experiment, ktorého rezultátom je hlbšie začretie do toho, čomu hovoríme tvorivý akt.

 • 2. James Joyce: Odysseus (preklad: Aloys Skoumal, Argo 2012)

Nové vydanie tohto románu ma presvedčilo, že sme sa ním kedysi nenadchýnali nadarmo.

Nóra Ružičková: Práce & intimita Foto: Aspekt
NORA RUZICKOVA 1 Nóra Ružičková: Práce & intimita Nóra Ružičková: Práce & intimita

Ľubor Matejko rusista, vysokoškolský pedagóg

 • 1. Ľubomír Feldek: Uspávanka pre Martinka (Buvik 2012)

Kniha básní Ľubomíra Feldeka v kombinácii s vtipnými ilustráciami Svätozára Mydla ponúka skvelú literárnu šou pre deti.

 • 2. Katalin Szegedi: Čarovný cirkus (preklad: Mária Števková, Buvik 2012)

Krásna obrázková kniha preložená do viacerých európskych jazykov

Martin Ciel filmový teoretik

 • 1. Václav Holanec: Herci (Knižní klub Praha 2012)
 • 2. Roberto Bola?o: 2666 (preklad: Anežka Charvátová, Argo 2012)

Aňa Ostrihoňová vydavateľka a publicistka

 • 1. Jana Beňová: Preč! Preč! (Marenčin PT 2012)

Útla novela Jany Beňovej s naliehavým názvom Preč! Preč! zdôrazneným dvoma výkričníkmi je ironickou kombináciou poézie a prózy, krutej reality a rozprávky. Jej ústredným motívom je hľadanie dobrodružstva a inšpirácie vo svete, o ktorom sme si mysleli, že ho poznáme lepšie ako svoje topánky. Samotná knižka je totiž podobným dobrodružstvom pre čitateľa, ktorý už možno rezignoval na to, že sa v slovenskej tvorbe objaví takýto malý a nenápadný klenot.

 • 2. Kjersti A. Skomsvoldová: Čím rýchlejšie kráčam, tým som menšia (preklad: Miroslav Zumrík, Premedia 2012)

Čím rýchlejšie kráčam, tým som menšia je príbehom o ľudskosti a empatii, o schopnosti pozorovať svet okolo seba a vnímať maličkosti, o štatistických nepravdepodob­nostiach, a najmä o tom, že nie všetko musí byť nevyhnutne smutné a tragické, aj keď sa to tak na prvý pohľad môže zdať. Mladej autorke sa podarilo bez zbytočného sentimentu a pátosu napísať novelu o tom, že najviac získame vtedy, keď robíme to, čo naozaj chceme, bez ohľadu na to, čo si o tom myslí ktokoľvek iný.

Ľubica Kobová filozofka a feministka

 • 1. Gabriela Dudeková a kolektív: Na ceste k modernej žene. Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku (Veda 2011)

Bez dejín z pohľadu rodu ako kategórie historickej analýzy sú aj dejiny Slovenska chudobné. A dejiny modernizačných procesov prakticky nepredstaviteľné. Kolektív historičiek a historikov zo Slovenskej akadémie vied v niekoľkých desiatkach štúdií presvedčivo ukazuje, že v tom, kým boli a dnes sú muži a ženy na Slovensku, hrali najvýznamnejšiu rolu vzdelávanie, platená práca a nacionalizmus.

 • 2. Thomas Hobbes: Leviatan (preklad: Emil Višňovský, Kalligram 2011)

Úplný preklad Leviatana sa k nám dostáva po 360 rokoch od svojho pôvodného vydania. Preklad Emila Višňovského a úvodná štúdia Františka Novosáda pozývajú k tomu, aby sme Hobbesa, tak často dezinterpretovaného až karikovaného, čítali s trpezlivosťou aj s obozretnosťou voči našej náchylnosti k anachronizmom. Hobbes prehovára k všetkým, ktorí si aj dnes kladú otázku, ako je možný politický poriadok.

Agda B. Pain prozaik, básnik, scenárista

 • 1. Michal Habaj: Michal Habaj (Ars Poetica 2012)
 • 2. Erlend Erichsen: Národní satanista (Alice Týnská, Host 2012)

No comment.

Ján Gregor vydavateľ

 • 1. Jana Juráňová: Mojich sedem životov – rozhovor s Agnešou Kalinovou (Aspekt 2012)

Krátka charakteristika: Prekvapuje ma, ako málo kníh venovaných našej nedávnej histórii sa u nás vydáva. Agneša Kalinová rozpráva so šarmom a bez zatrpknutosti napriek tomu, že by si ju téma holokaustu či normalizácie zaslúžili. Ticho závidím jej dobrú pamäť a oceňujem Janu Juráňovú, ktorá kládla otázky bez toho, aby sťahovala na seba prílišnú pozornosť.

 • 2. Daniel Pennac: Trápenia so školou (preklad: Ivana Studená a Katarína Benabdillah, Artforum 2012)

Mám veľmi rád Pennacovu knihu Ako román, ktorá rozpráva o tom, ako školská výučba literatúry dokáže v deťoch zabiť lásku k čítaniu a ako to robiť inak. Trápenia so školou sú v podstate jej voľným a veľmi užitočným pokračovaním – a tentoraz s oveľa vydarenejšou obálkou, ako to bolo v prípade prvej Pennacovej knihy vydanej v slovenčine.

Zuzana Szatmáry publicistka

 • 2. Asfa-Wossen Asserate: Dobré mravy (preklad: Jitka Jílková, Nakladatelství Lidové noviny 2012)

Keď už človek podlieha tlakom okolia tak, že aj sám badá na sebe znaky sprostoty a vulgárnosti, dokonca občas aj bez ostychu, je takáto kniha nielen záchranným kolesom, ale aj zábavnou spásou.

Roberto Bolaňo: 2666 Foto: Argo
vik-anotka BOLANO Roberto Bolaňo: 2666 Roberto Bolaňo: 2666

Boris Mihalkovič literárny kritik

 • 1. Jonáš Záborský: Dejiny kráľovstva uhorského od počiatku do časov Žigmundových (Slovart 2012)

Ide jednak o mimoriadne záslužný edičný počin editora Timoteja Kubiša i vydavateľstva Slovart, keďže pôvodný rukopis sa až dosiaľ neodhodlal vydať nik od roku 1875, keď bolo dielo dokončené, a jednak ho hodnotím ako mimoriadny prínos pre slovenskú historiografiu, ale aj pre amatérskych záujemcov o uhorskú históriu, ktorú Jonáš Záborský podáva šťavnato, verný svojmu osobnostne vyhranenému štýlu, so zmyslom pre celok i pre detail.

 • 2. Michel Houellebecq: Mapa a územie (preklad: Elena Krššáková, Marenčin PT 2011)

Houellebecqov román je nesmierne vydareným pokusom vyrovnať sa so súčasným svetom so všetkými jeho nuansami i pascami, s dôrazom na podstatu súčasného výtvarného umenia a jeho spoločenským statusom. Autor v knihe ukazuje, že úspech a postavenie môžu ísť ruka v ruke s extrémnou osamelosťou a deficitom skutočnej lásky; v neposlednom rade je do knihy zakomponovaný i detektívny príbeh, ktorý čitateľov pobaví azda tak ako autora.

Peter Šulej básnik, spisovateľ, vydavateľ

 • 1. Michal Habaj: Michal Habaj (Ars Poetica 2012)

Keywords: mystika – beat – koncept – experiment – gýč – pop – teória

 • 2. Umberto Eco: Pražský cintorín (preklad: Stanislav Vallo, Slovart 2012)

Prekladateľ urobil z jednej z najslabších autorových kníh jednu z najlepších.

Jaroslav Šrank vysokoškolský učiteľ, literárny kritik

 • 1. Nóra Ružičková: práce & intimita (Aspekt 2012)

Kniha rozdelená na dve časti, básnickú a prozaickú. Od dvojdomej autorky, poetky aj výtvarníčky. Montáž citátov a výrokov, ktorá presne, a pritom neokázalo vystihuje, že žijeme naraz tragédiu aj frašku. Šibalský kúsok, aký sa v našej poézii nepodaril už dlho.

Miroslav Tížik sociológ

 • 1. Michal Polák: Hlavou proti vetru (SOK, Socialistický kruh, o. s., 2011)

Ide síce o zbierku starších predovšetkým publicistických príspevkov bývalého šéfredaktora Slova, ktoré publikoval v tomto týždenníku, no práve tento rok, keď kríza spôsobila v podstate všeobecné vytriezvenie z neoliberálnej eufórie, sa ukazuje nadčasovosť, hĺbka a myšlienkový potenciál ich autora. Široký rozhľad autora vo filozofii, histórii a literatúre, spolu so zdravou skepsou v článkoch a rozhovoroch ponúkajú to, čo dnes tak akútne chýba – nadhľad a ukážku možností, ako sa môžu ľudia spoločne dostať z ťaživej ekonomickej a politickej situácie, ktorej sú vystavení nie po prvýkrát v histórii. Škoda len, že táto kniha v podstate bola bodkou za takou inšpiratívnou publicistickou aktivitou jej autora.

 • 2. Howard Zinn: Dějiny lidu Spojených států amerických I (1492–1845) (preklad: Jana Housarová, Nakladatelství Mezera 2012)

U nás netradičný pohľad na dejiny, napísaný fundovaným a argumentmi podloženým spôsobom, no štýlom veľmi prístupným širokej čitateľskej verejnosti. Na rozdiel od najčastejšieho vykresľovania politických dejín Spojených štátov sa Zinn zameral na osudy tých, ktorí nie sú víťazmi politických zápasov, ale ktorí sú tou skutočnou Amerikou. Opisuje históriou Indiánov a ich tragický koniec hraničiaci s takmer úplným vyhladením, ukazuje, ako sa postupne inštitucionali­zovalo otroctvo a za akých podmienok boli Spojené štáty zaľudnené nedobrovoľnými prisťahovalcami z Afriky. Neobchádza historické procesy, ktoré dostali ženy na okraj politického a verejného života. Samotný vznik Spojených štátov nevykresľuje ako hrdinský zápas milovníkov slobody, ale naznačuje aj temné stránky tohto zápasu, za ktorým stáli aj snahy o inštituciona­lizáciu otroctva a otvorenie možností genocídy Indiánov, čomu britské zákony bránili. Inými slovami, ukazuje, ako vznikal štát, o ktorý sa zasadzovali najmä veľkopodnikatelia a plantážnici, ktorí potrebovali uvoľniť ruky pri svojich obchodoch.

Ivan Marton muzikológ

 • 1. Michal Hvorecký: Naum (Marenčin PT 2012)

Próza európskych parametrov, žiaden domáci zápecnícky text.

 • 2. Alex Ross: Zbývá jen hluk (preklad: Petr Kopet, Argo 2011)

Brilantné a pútavo napísané úvahy o osudoch vážnej hudby v 20. storočí zasadené do spoločensko-historického rámca

Agneša Kalinová: Mojich 7 životov Foto: Aspekt
Agneša Kalinová: Mojich 7 životov Agneša Kalinová: Mojich 7 životov

Damas Gruska matematik a informatik

 • 1. Milena Bartlová: Skutečná přítomnost – Středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou (Argo 2012)

Nie je to ľahké čítanie. No vďaka autorkinej erudícií v dobe a umení stredoveku a jej mimoriadnemu prehľadu o dianí v súčasnej kultúre v najširšom zmysle slova, som nemohol prestať, kým som nedočítal do konca.

 • 2. Roberto Bola?o: 2666 (preklad: Anežka Charvátová, Argo 2012)

Útla knižočka, s ktorou som voľakedy vstúpil do sveta vtedy ešte len (mimo hispánskeho sveta) objavovaného autora, bola úplne iná, ako tento rozsiahly opus. No i ten prináša rovnako silný čitateľský zážitok.

Ľubomír Feldek básnik, spisovateľ, publicista, dramatik

 • 1. Veronika Šikulová: Miesta v sieti (Slovart 2011)
 • 1. Veronika Šikulová: Diera do svetra (Slovart 2012)
 • 1. Vladimír Petrík: Ján Johanides, prozaik ľudského údelu (LIC 2012)
 • 1. Ondrej Šulaj: Hry (VŠMU a DÚ Bratislava 2012)

Michal Jareš literárny historik

 • 1. Víťo Staviarsky: Kale topánky (Marenčin PT 2012)

Taký naivný príbeh o živote, láske a smrti – také už bývajú všetky veľké príbehy. Ale tá jazyková suverenita, citeľný hrabalovský odkaz a zároveň žiadne epigónstvo – Staviarsky je svoj, jeho svet je karneval, v ktorom je radosť pobývať.

 • 2. Patrick deWitt: Bratia Sistersovci (preklad: Martin Kubuš, Artforum 2012)

Prekvapenie roka – nudí ma kult Cormaca McCarthyho a zároveň mám rád príbehy z amerického západu. Bratia Sistersovci je to najlepšie, čo mohlo vyjsť ako prienik medzi McCarthyho násilím a romantikou westernov. DeWittov román nie je ani western, ani brutálne realistický príbeh z 19. storočia z čias kalifornskej zlatej horúčky. Je to zvláštna groteska písaná v najlepšej tradícii Kurta Vonneguta alebo Richarda Brautigana.

Radoslav Passia šéfredaktor časopisu Romboid

 • 1. Štefan Strážay (ed. Michal Jareš): Básnické dielo (Kalligram 2011)

Súborné vydanie diela významného básnika druhej polovice 20. storočia. Štefan Strážay sa dvadsať rokov po vydaní poslednej zbierky pripomína nielen starším čitateľom, ale svojimi „vecami na stole“ nastavuje zrkadielko aj mladším generáciám. Š. Strážay je stále tu – nielen ako fyzická osoba, ale aj ako básnik!

 • 2. Marko Robert Stech a Lucie Řehoříková (editori ): Ukrajina, davaj, Ukrajina (preklad: kolektív prekladateľov, Větrné mlýny 2012)

Edične dobre pripravená antológia ukrajinskej poviedky z „počernobyľského“ obdobia umožňuje urobiť si prehľad o súčasnom literárnom dianí u nášho východného suseda, ktorému sa na Slovensku venuje minimálna pozornosť. Práve preto ju (aj keď vyšla v češtine) považujem za veľmi dôležitú aj pre náš kontext. Kniha obsahuje predslovy, v ktorých editori približujú historické aj kultúrne rámce súčasnej ukrajinskej literatúry, medailóny jednotlivých autorov, ale najmä zaujímavé prózy od vyše 40 autorov a autoriek, výborné čítanie.

Jana Bžochová-Wild divadelná kritička, univ. profesorka

 • 1. Jana Juráňová: Mojich sedem životov – rozhovor s Agnešou Kalinovou (Aspekt 2012)

Kniha o nás, ktorá nám naliehavo pripomína, kto sme, kde stojíme a čo si nosíme so sebou.

Inge Hrubaničová herečka a jazykovedkyňa

 • 2. Michel Houellebecq: Mapa a územie (preklad: Elena Krššáková, Marenčin PT 2011)

Interpretovala som si tú knihu ako filozofický román o nevýlučnosti umenia. Umelec je osobitý iba v takej miere, v akej sú osobití všetci ostatní ľudia, ktorí pristupujú k životu maximálne poctivo, bez hľadania okľúk na uľahčenie. Nad celým ľudským úsilím stojí totiž inštinktívna plodivá sila prírody – biológia je silnejšia ako materiálna či duševná produkcia. Je to neromantické posolstvo, ale, mám pocit, že pravdivé. Implicitne je text aj prechádzkou Houellebecqovou „pisárskou dielňou“, teda jeho umením aj remeslom.

Michal Rehúš literárny kritik, básnik, redaktor magazínu Kloaka

 • 1. Nóra Ružičková: práce & intimita (Aspekt 2012)

Hravá a vtipná kniha odkazujúca na experimentálne a konceptuálne písanie. V prvej časti knihy si Ružičková prisvojuje rozmanité návody a prostredníctvom vymazávania a montáže konštruuje pôsobivé poetické texty. V druhej časti zoskupuje nájdené výpovede týkajúce sa ženskej intimity a tak skúma jazyk, ktorým sa intimita vo verejnom priestore komunikuje a zdiscipliňuje. Tým kniha nadobúda aj reflexívny, ba kritický rozmer.

 • 2. James Joyce: Odysseus (preklad: Aloys Skoumal, Argo 2012)

Jedna z najvplyvnejších kníh 20. storočia, ktorú čítal len málokto. Pritom ide do veľkej miery o bláznivú, vtipnú a burlesknú knihu. Máte radi Hrabala? Prečítajte si poslednú časť knihy. Radi si listujete v katechizme? Určite nevynechajte predposlednú časť.

Zuska Kepplová spisovateľka

 • 1. Jana Beňová: Preč! Preč! (Marenčin PT 2012)
 • 1. Ivan Štrpka: Rukojemník (KK Bagala 2012)

Z tohtoročnej úrody by som chcela upozorniť na Preč! Preč! Jany Beňovej (PT Marenčin) a Rukojemníka Ivana Štrpku (KK Bagala). Obe knihy sú slovne nasýtenými prúdmi obrazov, básňami a piesňovými textami, ktoré držia formu veľkého celku. Kašľať na príbeh! Silné príbehy nájdete aj v Novom čase. Beňová sa v svojich textoch priznáva odkazmi k Štrpkovi, ktorý zase v Rukojemníkovi vyvoláva ducha legendárnej spolupráce s Dežom Ursínym. Tieto dve knihy vedľa seba majú magický účinok na fantáziu, prebúdzajú špecifickú slovesnú citlivosť, vážnu hravosť a zvedavosť pozrieť sa za roh vecí.

Veronika Šikulová spisovateľka, knihovníčka

 • 1. Jozef Mihalkovič: Listové tajomstvá II (F. R. & G. 2012)

Táto knižka by sa pokojne mohla ocitnúť aj medzi prekladovými titulmi, pretože ide o preklady. Básnika, konkretistu Jozefa Mihalkoviča ako prekladateľa netreba predstavovať. Spomeniem aspoň jeho preklady Desnosa, Reverdyho či Wiliamsa. Mnohé preklady (Rimbaud či Dickinsonová a ďalšie) vychádzali časopisecky. Vďaka synovi Borisovi sa podarilo všetky publikované aj nepublikované preklady Jozefa Mihalkoviča zosumarizovať a vydať… V knižke možno nájsť aj úvahy Jozefa Mihalkoviča o literatúre, preklade či niektorých autoroch. Jedna z najlepších kníh, ktoré som v poslednom čase držala v rukách, a ak som ju aj odložila, určite len na chvíľku, k takýmto knižkám sa rada vraciam.

 • 2. Claude Pujade Renaudová: Pytliakove ženy

(preklad: Igor Navrátil , Mila Haugová, Martin Solotruk, Atrforum 2012) Knižku som svojho času zrecenzovala, nepochybne však šlo o zaujímavú a príťažlivú knižku. Všeličo som jej vyčítala, ale s odstupom času som zistila, že mi chýba a že sa mi páčila. Rada si na to, ako som ju čítala, aj na obdobie, v ktorom som ju čítala, spomínam.

Claude Pujade-Renaudová: Pytliakove ženy Foto: Artforum
pytliakove zenmy Claude Pujade-Renaudová: Pytliakove ženy Claude Pujade-Renaudová: Pytliakove ženy

Peter Michalovič teoretik umenia, vysokoškolský pedagóg

 • 1. Juraj Bindzár: Plebejský román (Orman 2011)

Úprimná kniha o človeku, ktorý nemá príliš rád ľudí, žije na Slovensku, kde mu všeličo lezie na nervy a napriek tomu nikdy odtiaľto neodíde.

 • 2. Thomas G. Pavel: Fikční světy (preklad: Zykmund Hynek, Nakladatelství Academia 2012)

Dnes už klasické dielo z oblasti výskumu možných svetov v literatúre a umení. Aj vďaka nemu vieme, ako sa tvoria a fungujú fikcie.

Ivan Jančár riaditeľ Galérie mesta Bratislavy

 • 1. Juraj Šedivý, Tatiana Štefanovičová: Dejiny Bratislavy 1. Od počiatkov do prelomu 12. a 13. storočia. Brezalauspurc – na križovatke kultúr (Slovart 2012)

Vynikajúco spracované dejiny Bratislavy umožňujúce do hĺbky spoznať našu históriu. Treba len veriť, že sa podarí vydať všetky zväzky.

 • 2. Spencer Johnson: Kam sa podel môj syr (preklad: Ján Dulla, Citadella 2012)

Komorná skvelá knižka, ako sa vyrovnať s problémami, podobenstvo toho, čo v živote chceme a čo musíme preto urobiť.

Zuzana Belková redaktorka SRo

 • 1. Víťo Staviarsky: Kale topánky (Marenčin PT 2012)

Kniha boduje rovnováhou originálneho koloritu a naozaj silnej emócie v skvelo napísaných vetách.

 • 2. Paolo Giordano: Osamelosť prvočísel (preklad: Mária Štefánková, Slovart 2012)

Pre autorov štýl a motív blízkosti a zároveň neprekonateľnej vzdialenosti.

Marína Zavacká historička

 • 1. Juraj Benko: Boľševizmus medzi východom a západom (1900 – 1920) (Historický ústav SAV v Prodama, s.r.o., 2012)

Nadávať na boľševikov dnes dokáže kadekto, vrátane starých komunistov. Ale napísať o nich poriadnu knihu, na to treba rozmýšľať, urobiť si riadny výskum, aj vedieť písať.

 • 1. Peter Šoltés – László Vörös: Korupcia – Monotematické číslo internetového časopisu Forumhistoriae z konca minulého roku (2/2011) (Historický ústav SAV 2011)

Že „také predtým nebývalo“? A že „tradície“ máme výlučne pozitívne? Ak si chcete túto predstavu zachovať, nečítajte. Ak sa chcete dozvedieť čosi o dejinách korupcie na Slovensku, potom neváhajte.

 • 2. Michael Geyer a Sheila Fitzpatrick (editori): Za obzor totalitarismu: srovnání stalinismu a nacismu (preklad: Jan Mervart a Jakub Rákosník, Academia 2012)

Séria desiatich textov, porovnávajúcich vybrané aspekty oboch systémov, napr. ich predstavy o „poriadku“, prístup k využívaniu násilia, snahy o formáciu „nového“ človeka a vplyv na medziľudské vzťahy… Kniha pre tých, koho občasný nesúhlas s autormi neruší, ale vedie k vlastným úvahám.

Eva Maliti - Fraňová: Pod jazdeckou sochou Foto: Edition Ryba
Eva Maliti - Fraňová: Pod jazdeckou sochou Eva Maliti - Fraňová: Pod jazdeckou sochou

Etela Farkašová filozofka, vysokoškolská učiteľka

 • 1. Eva Maliti: Pod jazdeckou sochou (Edition Ryba 2011)

V poviedkovej zbierke autorka predstavuje rôzne obmeny bizarnosti, ktorá spočíva v menšej či väčšej odchýlke od „normality“ postáv aj ich príbehov. Na prvý pohľad sa síce zdá, že hrdinovia „ladia“ so sociálnym okolím, majú svoje bydliská, zamestnania, vzťahy a majú aj svoje príbehy, v nečakanom okamihu sa však vytvárajú situácie, ktoré sa priečia „zdravému rozumu“ a ktoré otvárajú pred nami novú realitu-nerealitu. Prestupovanie realistického s absurdným, groteskným naznačuje hlavné pôdorysy poviedok.

 • 2. Thomas Bernhard: Skrachovanec (preklad: Juraj Dvorský, Kalligram 2011)

Jeden z najvýznamnejších a najkontroverznej­ších rakúskych spisovateľov druhej polovice 20. storočia podáva v románe príbeh troch priateľov hudobníkov – klavírnych virtuózov. Jedným z nich je svetoznámy kanadský umelec Glenn Gould, ktorého meno sa v hudobnom svete spája najmä s originálnou interpretáciou niektorých Bachových skladieb, predovšetkým Goldbergových variácií, druhým je Wertheimer, ktorý niektorými črtami či životnými okolnosťami pripomína Wittgensteina, napokon v treťom tušíme prvky autobiografie. Bernhard suverénne predvádza literárne variácie tém, ktoré sú pre neho charakteristické, či už je to absurdita sveta, ľudského života (v konflikte so smrťou), osamelosť indivídua a jeho odcudzenie spoločnosti, vzťah k umeniu… alebo nemilosrdná kritika týkajúca sa rakúskej spoločnosti v minulosti i v súčasnosti. Strhujúco napísaný román evokuje otázky o zmysle umenia, ľudského konania a života vôbec.

Oleg Pastier redaktor, básnik, vydavateľ

 • 1. Ľubomír Longauer: Modernosť tradície (Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918) (Slovart 2011)

Na sklonku rokov vychádza všeličo, čo sa už nestihne dostať do „rebríčkov“. Knihou Modernosť tradície začal Ľubomír Longauer odyseovskú plavbu po stopách rodinného striebra slovenskej knižnej grafiky. Česť a slávu mu!

 • 2. Vladimir Pištalo: Tesla, portrét medzi maskami (preklad: Karol Chmel, Kalligram 2012)

Tak sa píšu romány, tak sa prekladá próza – tandem Pištalo-Chmel sa našiel v správnom čase v správnej knihe.

Marek Debnár filozof

 • 1. Michal Habaj: Michal Habaj (Ars Poetica 2012)

Ide na prvý pohľad o neštandardnú zbierku básní. Nachádzame v nej výnimočnú senzibilitu na de nomine literárne témy ako vzťah diela k autorovi, kritiky a tvorby, vedy a umenia, ktoré však odhaľujú veľmi dôležitý vzťah tvorcu k svetu a tomu, čo ho obklopuje. V určitom zmysle je kniha Michal Habaj záznamom či prieskumom, ktorý má navyše mimoriadne vysokú umeleckú kvalitu.

 • 2. Michel Houellebecq: Mapa a územie (preklad: Elena Krššáková, Marenčin PT 2011)

Je to kniha o súčasnom umení, o jeho zmysle a o mieste tvorcu vo svete. Byť umelcom totiž znamená usilovať sa zachytiť tajomné a nepredvídateľné posolstvá, ktoré „sa nám natískajú tak naliehavo, tak kategoricky, že ich v nijakom prípade nesmieme prepočuť, pokiaľ nechceme prísť o všetku svoju vnútornú poctivosť a sebaúctu“. Za pozornosť stojí aj to, že ide napriek žánrovým a intertextuálnym presahom o hlboký a poctivo napísaný text.

Karol Chmel vydavateľský redaktor, básnik

 • 1. Michal Rehúš: Program dekomunikácie (Drewo a srd 2011)

Debutová zbierka textov – zbíjačiek rozrážajúcich betón floskúl a vyprázdnených receptúr, prepotrebná, invenčná a inšpirujúca

 • 2. Roberto Bola?o: 2666 (preklad: Anežka Charvátová, Argo 2012)

Posledný výhonok latinskoamerického dedičstva po Cortazarovi, radosť z písania na každej strane, radosť z čítania ako stvorená na dlhé zimné večery.

Etela Čárska hudobná publicistka

 • 1. Danica Štilichová-Suchoňová, Peter Štilicha: Eugen Suchoň – Denník z notovej osnovy (Perfekt 2012)

„Doteraz nepublikovaný výber zo súkromnej zbierky listov, poznámok, zápiskov…“ Zaujímavé dokumenty faktografickej hodnoty sú svedectvom doby, v ktorej skladateľ žil a tvoril.

Ivica Ruttkayová rozhlasová publicistka, autorka

 • 1. Nóra Ružičková: práce & intimita (Aspekt 2012)

Básnická zbierka, ktorá je na pomedzí literatúry, výtvarného umenia a publicistiky. Autorka pracuje s textom jednak ako s priamou výpoveďou, jednak ako s kolážou a metatextovou ironizáciou. Zachytáva to všeobecné, čím kultúra preniká k ženskému telu a modeluje obraz duše, jazykovými prostriedkami masovej kultúry. Zaujímavé, nápadité, oslovujúce a presné!

 • 2. Claude Pujade Renaudová: Pytliakove ženy (preklad: Igor Navrátil, Mila Haugová, Martin Solotruk, Atrforum 2012)

Slogan, ktorý nájdeme na obálke knihy: Láska, verše, strach a smrť v životoch Sylvie Plathovej, Teda Hughesa a Assie Wevillovej. Zrejme to tak bude, že je to životopisná próza o slovách napísaných na papier a láske troch ľudí. Pre mňa to však bol pri čítaní predovšetkým lyrický vzhľad do patológie ľudského vzťahu a popis zbytočnej smrti dvoch žien a jedného dieťaťa. Pri takomto uhle pohľadu žiadna literatúra svetovej slávy neospravedlní tragédiu šokujúceho rozmeru. Autorka otvára alebo sa aspoň svojím textom vyslovene nebráni otváraniu problematiky manipulácie vo vzťahu a zneužitia intimity… v každom prípade je to román o nekonečných hĺbkach psychiky a samozrejme ako slogan sľubuje, aj o literatúre. Poetický text a množstvo možností intelektuálnej interpretácie.

Anna Grusková divadelníčka, filmárka

 • 1. Katarína Hradská: Gizi Fleischmannová. Návrat nežiaduci (Marenčin PT 2012)

Teším sa, že v 120. roku od narodenia významnej bratislavskej židovskej aktivistky Gizi Fleischmannovej o nej vyšla prvá kniha v slovenčine.

 • 1. Daniela Fukasová a Otmar Gergelyi: Pracovné zápisky archivára z Humenného (Slovenský národný archív 2011)

Inšpiratívne, zavše zábavné čítanie o neľahkej práci jedného zo zakladateľov slovenského archívnictva Otmara Gergelyiho. „Protokolovanie, kradnutie dreva, kúrenie.“

 • 2. Irene Némirovská: Francouzská spojka (preklad: Helena Beguivinová, Paseka 2011)

Nedokončený, nedávno objavený román z pozostalosti ukrajinsko-francúzskej spisovateľky, ktorá ako tridsaťdeväťročná skončila v Osvienčime. Farbistá panoráma vojnového Francúzska, veľkolepý rozprávačský štýl.

Tomáš Janovic: Pinkanie Foto: Marenčin PT
39 janovic-r493 s300 2X Tomáš Janovic: Pinkanie Tomáš Janovic: Pinkanie

Derek Rebro básnik, literárny kritik

 • 1. Etela Farkašová: Pláne približne zapamätaného (SSS)
 • 1. Jana Juráňová: Mojich sedem životov – rozhovory s Agnešou Kalinovou (Aspekt 2012)
 • 2. Claude Pujade Renaudová: Pytliakove ženy (preklad: Igor Navrátil, Mila Haugová, Martin Solotruk, Atrforum 2012)

Marek Ormandík maliar

 • 1. Tomáš Janovic: Pinkanie (Marenčin PT 2012)

Aj napríklad pre tento aforizmus… Kto celý život lezie do nesprávnej riti je pohoršený keď niekto lezie do správnej.

 • 1. Peter Uličný, Ivan Melicherčík: Zberateľ alebo zmluva s diablom (Artforum 2012)

Viac Melicherčíkov do našej kotliny!

 • 2. Haruki Murakami: 1Q84 (preklad: Tomáš Jurkovič, Odeon CZ 2012)

Proste Murakami.

Katarína Mikulíková dramaturgička

 • 1. Zvonko Lakčevič: Uspávanky pre partizánov (vlastným nákladom v spolupráci s Petrus Publishers 2012)

Pravdivé a výstižné poviedky, svojský jazyk a ilustrácie pätnástich kamarátov – výtvarníkov. Skvelá kniha!

 • 2. Jonathan Safran Foer: Príšerne nahlas a neuveriteľne blízko (preklad: Pavol Lukáč, Slovart 2012)

Zážitok z čítania!

Gabriela Rakúsová literárna kritička

 • 1. Daniel Pastirčák: Mini mýty (Modrý Peter 2011)

Text predstavuje príbehy a paralelne líniu filozofickú. Postavy sa pohybujú v rodiacom sa priestore a čase, v začiatkoch poznania a myslenia. Kniha je epopejou o vývine sveta a človeka, ktorý si uvedomuje svoju malosť. Príbehy sú podobenstvom o jeho vzťahu k iným i k sebe a k svetu. V knihe je aj imitácia teoretického bádania a autor si ju sám veľmi pozoruhodne ilustroval.

 • 2. Ján Zambor (ed.): Kniha ruskej poézie (preklad: Ján Zambor, vydavateľstvo Michala Vaška 2011)

Vyše 400-stranová antológia ruskej lyriky od začiatku 19. storočia po začiatok 20. storočia – to sú Zamborove preklady z tvorby 32 básnikov (staršie, nové, prepracované i z rukopisov), medailóny jednotlivých umelcov, štúdia o ruskej poézii a vzácny fotografický i výtvarný materiál. Zamborova prekladateľská a editorská práca vyústila do všestranne kvalitnej knihy. Zaujme i jej grafická úprava (Miroslav Cipár).

Martin Kasarda spisovateľ, publicista, vysokoškolský pedagóg

 • 1. Jonáš Záborský: Dejiny kráľovstva uhorského od počiatku do časov Žigmundových (Slovart 2012)

Niektoré knihy nezostarnú, aj keď prežijú svojho autora v rukopisnej podobe o 150 rokov. Čarovná slovenčina, bizarné pohľady na dejiny a skvelá editorská práca. Nedá sa to čítať ako celok, ale každé listovanie prekvapí, poteší, odhalí či rozosmeje, aj keď tentoraz sa Jonáš Záborský nevysmieval. Len konštatoval, v akom svete krízy a biedy sme to žili. Alebo žijeme? Ľudmila Ulická: Zelený stan (preklad: Ján Štrasser, Slovart 2012) Nežili za socializmu len zlí a dobrí. Žili ľudia a chceli prežiť. Aj za cenu občas pokrkvaných ideálov, nedobrovoľných ústupkov, útekov, ale aj bojov, lások, prekvapení a nešťastia v šťastí. Dráma s prvkami absurdne realistickej čiernej komédie o povojnovom socialistickom moskovskom Rusku má presah aj do dnešných dní. Zlí ľudia nezmizli, dokonca ani neprestali byť zlí. A tí dobrí? Všetci sa pominieme…

Miroslav Zelinský prekladateľ, vysokoškolský pedagóg

 • 1. Balla: V mene otca (K. K. Bagala a Literárny klub 2011)

Tradícia stredoeurópskeho písania pokračuje: magicko realistická novela v ironickej modalite o rozpade vzťahov otcov a synov.

 • 2. Josef Winkler: Mrtvola slídící ve vlastní rodině (preklad: Magdalena Štulcová, Archa 2012)

Čokoľvek ste si priali vedieť o smrti a nikdy nenájdete dosť odvahy sa na to spýtať.

Nina Hradiská novinárka

 • 1. Veronika Šikulová: Miesta v sieti (Slovart 2011)

Trojgeneračný román s autobiografickými prvkami prináša obrazy silných žien, ktoré na pozadí veľkých dejinných udalostí žijú svoje jedinečné príbehy. Šikulovej hľadanie miesta v sieti medziľudských vzťahov má svojskú príchuť, vôňu a farbu, ktorou sa jej próza výrazne odlišuje od citovo i myšlienkovo vypreparovaných prác mnohých iných domácich autorov.

 • 2. Alex Ross: Zbývá jen hluk (preklad: Petr Kopet, Argo/Dokořán 2011)

Absolvent Harvardu, rešpektovaný redaktor významných amerických periodík The New York Times a The New Yorker, napísal medzinárodne oceňovanú knihu o modernej („vážnej“) hudbe. Brilantné eseje, prístupné aj hudobným laikom, prinášajú zasvätené portréty skladateľov 20. storočia, zasadené do kontextu doby – politiky, ekonomiky, kultúry i spoločnosti. Neustále prítomné vedomie súvislostí robí z tohto „načúvania dvadsiatemu storočiu“ spoľahlivú učebnicu, sprievodcu i radcu. Knihu, pri ktorej je vám ľúto rýchlo sa míňajúcich strán…

Helena Dvořáková prozaička, novinárka, redaktorka denníka Pravda

 • 1. Etela Farkašová: Pláne približne zapamätaného (SSS 2012)

Inteligentná kniha s veľkým obsahom citu. Rozprávanie o známych veciach cez neznámu – a veľmi osobnú – skúsenosť. Možnosť porovnať vlastný život so životom niekoho iného, čo je vždy zaujímavá konfrontácia. Farkašová je pre to partner na úrovni a – poskytuje slobodu: pamäťou a spomienkami nezväzuje, ale uvoľňuje.

 • 2. Michel Houellebecq: Mapa a územie (prekladateľ: Elena Krššáková, Marenčin PT 2011)

Neobyčajne vyjadrený súčasný svet cez mesto Paríž, ktoré bolo vždy považované za centrum umenia. Kam sa ešte môže vyvíjať výtvarná fantázia? Je ešte kam kráčať? Román o osamelosti, zločine a tvorbe mrazí aj rozpaľuje.

Dobrota Pucherová literárna vedkyňa

 • 1. Tom Nicholson: Gorila (Dixit 2012)

To, že autorom tohto domáceho titulu je Kanaďan, je príznačné pre situáciu v slovenskej investigatívnej žurnalistike a celkovo pre situáciu na Slovensku, kde sme si nechali vziať z rúk veci verejné.

Víťo Staviarsky: Kale topanky Foto: Marenčin P. T.
kale-topanky Víťo Staviarsky: Kale topanky, Marenčin P. T., 2012 Víťo Staviarsky: Kale topanky

Ivana Taranenková literárna vedkyňa

 • 1. Víťo Staviarsky: Kale topanky (Marenčin PT 2012)

Víťo Staviarsky po knihách Kivader a Záchytka opakovane dokazuje, že je výborným a originálnym rozprávačom. Úspešne balansuje na hranici humoru a tragiky a predvádza postavy, ktoré si napriek životu na okraji spoločnosti zachovávajú svoju dôstojnosť a sympatickú chuť do života.

 • 1. Stanislav Rubeš (ed.): Slovo za slovem (Academia 2012)

Z českej literárnej produkcie by som rada pripomenula pozoruhodnú publikáciu Slovo za slovem. Táto kniha rozhovorov s českými prekladateľmi najstaršej generácie predstavuje dôležitý príspevok k rekonštrukcii kultúrnej pamäti 20. storočia, ktorý výrazne rezonuje aj v slovenskom kontexte.

 • 2. Terry Pratchett: Šňupec. Úžasná zeměplocha (preklad: Jan Kantůrek, Tallpress 2012)

Aj keď v priebehu tohto roka vyšli nepochybne i iné výrazné prekladové tituly (memoáre Salmona Rushdieho, ďalšia próza McCarthyho a mnohé, mnohé iné), najviac ma potešilo pokračovanie príbehu Hliadky z knižnej série Terryho Pratchetta. Nie je tu dosť priestoru, aby som vyjadrila svoju čitateľskú radosť pri čítaní inteligentných, duchaplných a zábavných Pratchettových príbehov. A, samozrejme, nemožno zabudnúť na úžasný prekladateľský výkon Jana Kantůrka, ktorý natrvalo svet Úžasnej zemeplochy udomácnil v Česku, ale aj u nás.

Svetlana Žuchová psychiatrička, spisovateľka

 • 1. Petra Soukupová: Marta v roce vetřelce (Host 2011)

Fiktívny denník čerstvej vysokoškoláčky, ktorá sa zamiluje, nechcene otehotnie, o dieťa príde a ochorie na depresiu. Na knihu boli zmiešané recenzie, ktoré jej vyčítali najmä chýbanie ,,veľkých" tém a prílišné sústredenie na banálne každodennosti prázdneho života. Knihu považujem za jeden z najautentic­kejších a najpresnejších opisov depresie. Úplne sa vyhýba učebnicovým predstavám a vystihuje práve depresívnu prázdnotu.

 • 2. Simon Mawer: Dívka, která spadla z nebe (preklad: Lukáš Novák, Kniha Zlín 2012)

Špionážny román o mladom dievčati, ktoré počas druhej svetovej vojny pracuje pre britské zvláštne jednotky a dostane sa pod krycou identitou do okupovaného Francúzka. Kniha úplne hladko spája až priveľa veľkých tém (dospievanie, vlastenectvo, otázka identity, ľúbostné a rodinné vzťahy) a je aj mimoriadne napínavým románom.

Katarína Mišíková filmová teoretička

 • 1. Jiří Knapík – Martin Franc a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948 – 1967 (Academia 2012)

Dvojzväzková encyklopédia v abecedne zoradených heslách prezentuje inštitúcie, udalosti, pojmy, praktiky, zákony, periodiká, televízne programy, skratky, floskule a mnoho iných fenoménov, tvoriacich každodennosť socialistického života a kultúrnej prevádzky až po rok 1968. Publikácia poskytuje komplexný obraz doby a je skvelým prehľadom kultúrnej histórie v širokom zábere, takže čitateľ bez skúseností pamätníka sa môže dozvedieť napríklad o päťročnom plánovaní či ľudových univerzitách, ale trebárs aj to, že desaťminútovky neboli len krátke školské písomky, že dobový newspeak mal označenia pre najrôznejšie kultúrne úchylky, alebo aj to, aké značky cigariet sa v oných časoch fajčili.

 • 2. David Bordwell – Kristin Thompsonová: Umění filmu. Úvod do studia formy a stylu (preklad: Petra Dominková, Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze 2011)

Pravdepodobne najspoľahlivejší sprievodca teoretickými základmi filmu, ktorý vyšiel prvýkrát roku 1979 a medzičasom sa dočkal deviatich vydaní, bol po rokoch cirkulácie anglických verzií medzi pedagógmi a poslucháčmi filmových a audiovizuálnych štúdií preložený do češtiny. Systematickosť, zrozumiteľnosť a názornosť tejto knihy z nej robia nielen základnú referenciu pre mnohých pedagógov (navyše v novom vydaní doplnenú aj o výučbové DVD s textami, videami a kvízom na konci každej kapitoly), ale aj prístupné čítanie pre laikov hľadajúcich hlbšie porozumenie umeniu filmu.

Ľubica Somolayová literárna vedkyňa

 • 1. Michal Habaj: Michal Habaj (Ars Poetica 2012)

Básnickú knihu Michal Habaj považujem za zásadné dielo, ktoré v prostredí slovenskej literatúry v roku 2012 vzniklo, predovšetkým pre jej razantnosť, nekompromisnosť, ale aj schopnosť neuhýbavo sa vystavovať zásadným otázkam našej ,,ľudskej" identity. Každodennosť a profánnosť je tu konfrontovaná s ľudským cnením po presahu do nadprirodzenej sféry, po spiritualite, v konkrétnych a často až banálnych výjavoch sa odhaľujú zasunuté vyššie významy. Autor sa púšťa do skúmania zmyslu krásy, oblasti v súčasnej poézii obozretne obchádzanej, má odvahu púšťať čitateľa do osobných sfér, celkom priznane spracúva témy z autopsie, ale všetko sa to deje mimoriadne dôstojne, rafinovane, a to aj vďaka obdivuhodnému narábaniu s jazykom. Básne vyznievajú závažne, s plnou vážnosťou sa však zároveň spája ich ostentatívna irónia.

Mária Hejtmánková manažérka a produkčná

 • 1. Jana Beňová: Preč! Preč! (Marenčin PT 2012)

Žiaľ, nestihlo mi rukami prejsť ešte mnoho slovenských kníh, keďže väčšina z nich vychádza až v druhej polovici roka. Avšak z tých, ktoré som si už prečítala, ma najviac zaujal román/báseň Jany Beňovej. Najmä vďaka jej svojskému štýlu písania. Teším sa aj na nový román Petra Krištúfka: Dom hluchého, z ktorého som síce zatiaľ prečítala len úryvok, no za to veľmi kvalitný. Dúfam, že bude taká aj celá kniha

 • 2. Patrick de Witt: Bratia Sistersovci (prekladateľ: Martin Kubuš, Artforum 2012)

Už samotná nominácia na Man Booker Prize napovedá, že ide o kvalitné literárne dielo. A u mňa pri čítaní prekonalo akékoľvek očakávania. Nemyslela som si totiž, že budem taká nadšená z westernu, že budem mať aj westernové sny. Verte mi, čítať túto knihu je jeden z najlepších zážitkov, dokonca aj počas spania.

Tina Čorná novinárka, vedúca prílohy Víkend denníka Pravda

 • 1. Michal Habaj: Michal Habaj (Ars Poetica 2012)

Poézia, ktorá sa neobáva ničoho, ani zatracovaného pátosu. Prelomová pôvodná zbierka, skvele zaopatrená graficky a ilustračne.

 • 1. Veronika Šikulová: Diera do svetra (Slovart 2012)
 • 2. Ľudmila Ulická: Zelený stan (preklad: Ján Štrasser, Slovart 2012)

Silný ruský román v najlepšej tradícii tohto pojmu vo vynikajúcom preklade Jána Štrassera.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Flowers