Tóny podľa Da Vinciho

04.01.2014 15:00
33 da vinci
Sławomir Zubrzycki ako prvý zostrojil violu organista podľa predstáv da Vinciho. Autor:

Meno Leonarda da Vinciho sa spája najmä s Monou Lisou, ale slávny maliar a výrazný predstaviteľ renesancie stál aj za vynálezom netradičného hudobného nástroja.

Imitácia opitého muža

Na prvý pohľad pripomína klavír, ale znie skôr ako violončelo. Viola organista môže podľa slov jej zhotoviteľa, poľského hudobníka a hudobného inžiniera Sławomira Zubrzyckého, okrem hrania vďaka vibráciám imitovať aj rozličné zvuky. Vie napríklad napodobniť opitého muža. Leonardo da Vinci zanechal technické nákresy v dvanásťzväzkových spisoch Codice Atlantico, ktoré sú uložené v Ambriosiánskej knižnice v talianskom Miláne. Experti na jeho prácu a historici tvrdia, že nástroj nikdy sám nezhotovil. Dôvod, prečo tak nespravil, je neznámy. Pokúsili sa však o to iní. V Múzeu hudobných nástrojov v Bruseli je jeden nástroj príbuzný tomuto typu, ktorý v Španielsku zostrojil Truchado Raymundo. Na podobnom princípe je skonštruovaný aj Geignwerk nemeckého organistu Hansa Haydena du Nurembera.

O modernejšie a funkčnejšie vyhotovenie sa postaral pred desiatimi rokmi Japonec Akio Obuchi. Jeho viola organista však bola oveľa menšia, ako sa písalo v Da Vinciho zväzkoch. V roku 2004 s ňou vystúpil na koncerte v Taliansku.

Klavichord aj hurdy gurdy

Sławomir Zubrzycki detailne vychádzal z da Vinciho nákresov, a tak môžeme vyvodiť, že ide vôbec o prvé presvedčivé vyhotovenie da Vinciho violy organista. Vášnivý milovník historických nástrojov na nej pracoval tri roky, pričom ho výroba stála asi 60-tisíc eur. Violu organistu zdobenú zlatom už uviedol aj na verejnosti. Odohral na nej koncert na Akadémii hudby v Krakove.

Princíp nástroja, ktorý má vlastnosti cimbalu, orgánu a violy gamby, je pomerne zložitý. Nachádza sa v ňom celý systém koliesok a 61 kovových strún, na ktoré sú napájané klávesy. Hudobník rozkrúti kolieska pomocou pedálov. Nástroj tak vydáva veľmi rôznorodé zvuky a vibrácie, ktoré pripomínajú violončelo, organ alebo akordeón.

V období neskorého stredoveku a renesancie bola kombinácia klávesových a strunových nástrojov celkom bežná. Známy je napríklad klavichord, ktorý sa príležitostne využíva aj v súčasnej pop music. Objavil sa v nahrávkach Beatles, Ricka Wakemana alebo Tori Amos. Ďalším podobným nástrojom je hurdy gurdy. Jeho variácia sa využívala aj v Maďarsku, presadil sa však najmä vo Francúzsku. Dnes je možné ho nájsť primárne vo folklórnych súboroch.

Čo priviedlo Leonarda da Vinciho na myšlienku zostrojiť svoj vlastný nástroj, nie je známe. Detailné a premyslené nákresy či náročnosť zhotovenia violy organista však opäť dokazujú, že išlo o mimoriadne nadaného muža, ktorý využíval svoj nevšedný talent v mnohých smeroch.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Leonardo da Vinci #viola organista #Sławomir Zubrzycki
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku