Rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho dedičstva

03.01.2018 16:00
spevácka skupina z Vernára
Spevácka skupina z Vernára udržujúca tradíciu viachlasného horehronského spevu, ktorý nedávno pribudol do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Autor:

Rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho dedičstva a jeho hlavným poslaním je poukázať na spoločné kultúrne korene a ich význam tak pre minulosť ako aj pre budúcnosť. V roku 2018 preto budú kultúrne inštitúcie klásť dôraz na hodnotu kultúrneho dedičstva pre spoločnosť, jeho hospodársky prínos, úlohu v európskej kultúrnej diplomacii a význam jeho zachovania pre budúce generácie.

Ako k Európskemu roku kultúrneho dedičstva povedal pre agentúru SITA minister kultúry Marek Maďarič, pripravujú sa hlavne vzdelávacie podujatia. Ich spoločným cieľom je priblížiť verejnosti čo najviac skutočnosť, že kultúrne dedičstvo Európy je spoločným dedičstvom všetkých európskych národov. Má spoločné univerzálne korene a aj keď je rôznorodé, v zásade nás spája.

Súčasťou Európskeho roka kultúrneho dedičstva budú iniciatívy a podujatia na európskej, celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Na celoštátnej úrovni budú Európsky rok organizovať koordinátori, ktorých určí každý členský štát EÚ. Na európskej úrovni bude Európsky rok kultúrneho dedičstva výsledkom spoločného úsilia európskych inštitúcií – Komisie, Parlamentu a Rady, ako aj Výboru regiónov a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. Zapoja sa doň aj kľúčové zainteresované strany z rôznych odvetví.

Počas roka 2018 sa v celej Európe budú konať tisícky rôznych aktivít a osláv. Pripravuje sa 10 hlavných európskych iniciatív, ktoré majú zaistiť, aby tento európsky rok mal vplyv aj do budúcna, priniesol novinky a naštartoval zmeny. Táto desiatka iniciatív prináša témy ako Spoločné dedičstvo, Dedičstvo v škole, Cestovný ruch a dedičstvo, Ohrozenie dedičstva či Dedičstvo a veda a ďalšie. Desať iniciatív je rozdelených do štyroch cieľov: angažovanosť, udržateľnosť, ochrana a inovácie. Zorganizuje ich Európska komisia v spolupráci s kľúčovými partnermi, ako sú UNESCO, Rada Európy a ďalšie európske organizácie. Ministerstvo kultúry SR napríklad venuje Európskemu roku kultúrneho dedičstva časť svojho dotačného programu Obnovme si svoj dom a rôzne aktivity a projekty podporí aj Fond na podporu umenia.

Európsky rok kultúrneho dedičstva sa odrazí aj v dlhodobých celoeurópskych aktivitách, ako sú napríklad Dni európskeho dedičstva, v rámci ktorých sa každoročne organizuje vyše 70 tisíc podujatí a pritiahnu viac ako 20 miliónov účastníkov. Rok pripomenú aj tohtoročné Európske hlavné mestá kultúry – Valletta (Malta) a Leeuwarden (Holandsko), ale aj rôzne ceny EÚ, najmä ocenenie za kultúrne dedičstvo Europa Nostra. Projekty popularizujúce kultúrne dedičstvo Európy získajú podporu v rámci množstva programov EÚ, ako sú Kreatívna Európa, Horizont 2020, Erasmus+, Občania pre Európu a iné.

Kultúrne dedičstvo Európy je všade okolo nás, v mestách, prírode aj v archeologických lokalitách. Nachádza sa v umení, ale aj v remeselných zručnostiach či gastronómii. Vďaka technológiám a internetu máme k nemu lepší prístup než kedykoľvek predtým. Nie je len akousi nadstavbou života, môže aj vzdelávať a v neposlednom rade je významné pre hospodárstvo. Oblasť kultúrneho dedičstva zamestnáva viac ako 300 tisíc ľudí a nepriamo s ním súvisí 7,8 milióna pracovných miest v Európe, napríklad v cestovnom ruchu a stavebníctve, dodáva ministerstvo kultúry.

#UNESCO #Kultúrne dedičstvo #2018 #Európsky rok kultúrneho dedičstva
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku