Umenie vs politika. Dotačný program narazil na problémy

21.03.2018 07:00
Caitlind r. c. Brown & Wayne Garrett Mrak Biela...
Prerozdelenie dotácií na kultúrne podujatia v Bratislavskom samosprávnom kraji rozpútalo vášnivé diskusie. Na ilustračnej snímke dielo festivalu Biela noc v roku 2016. Autor: ,

Po rozhodnutí župana Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraja Drobu výrazným spôsobom okresať dotácie na kultúrne podujatia ako Biela noc či Viva Musica! festival, sú financie pre kultúru na kraji opäť veľkou témou. Rozruch vyvolalo prerozdelenie dotácií z grantového systému, o ktorých na základe odporúčania Rady BSK pre kultúru a umenie rozhoduje Dotačná komisia zložená z poslancov BSK. Podľa členov Rady poslanci nerešpektovali ich kritériá a návrhy ako odborných hodnotiteľov a zo svojich funkcií sa rozhodli ešte minulý štvrtok abdikovať.

Rada pre kultúru BSK, do ktorej patrili osobnosti ako Jozef Lupták, Ilona Németh, Michal Hvorecký, Jana Ambrózová či Martin Ciel, argumentuje svoje rozhodnutie tým, že z viac ako 236 žiadostí odporúčaných odbornou komisiou vykonali poslanci zmeny v 72 z nich, pričom pre ne neuviedli argumenty. Zásadnou výhradou je podľa nich rozsah aj povaha zmien, ktoré poslanci urobili najmä v sekcii divadlo a tanec.

Návrhy odborníkov majú v rámci platnej procedúry odporúčací charakter a poslanci v Dotačnej komisii majú právo na vykonávanie zmien v návrhoch odborných hodnotiteľov, čo rešpektuje aj predseda Rady BSK pre kultúru a umenie Fedor Blaščák. Podľa jeho slov však ide o principiálny spor: „Je to spor o uplatňovanie princípov, na ktorých sme sa dohodli – princíp transparentnosti, nezávislosti, odbornosti a kvality. Nesúhlasíme s mierou a povahou zmien, ktoré poslanci vykonali. Uplatnili pri nich vlastné kritériá, ktoré nám dodatočne nezdôvodnili.“

Názory sa rôznia

Podľa Blaščáka im poslanci svoje rozhodnutie odôvodnili len vetou, že dotačná komisia sa jednomyseľne zhodla: „Popísali len proces, akým k tomuto rozhodnutiu dospeli a porušili tak princíp politickej transparentnosti, ktorý by mal platiť aj pre členov Dotačnej komisie.“ Iný názor má poslanec a člen Dotačnej komisie Marián Greksa: „Tvrdenie, že sme hodnotiacej komisii nedodali vysvetlenie, je mierne zavádzajúce. Nemám vedomosť o tom, že by sme mali naše rozhodnutie zdôvodňovať hodnotiteľom. Zmeny sme si vysvetlili na spoločnom rokovaní poslancov. Pán Blaščák správne tvrdí, že sú len poradným orgánom, ktorý sumy pre jednotlivé projekty odporúča. My sme takisto odporúčací orgán a keby sme nemali nárok niečo zmeniť, Dotačná komisia by stratila význam.“

Ako ďalej tvrdí Greksa, v konečnom dôsledku zmenili sumy v ôsmich percentách projektov. „Boli sme rozčarovaní z toho, že aj v červených číslach, teda medzi projektmi, ktorým odborníci neodporúčali žiadny príspevok, sú žiadosti, ktoré by si takisto zaslúžili podporu. Dohodli sme sa však, že budeme rešpektovať rozhodnutie hodnotiacej komisie a do projektov pod čiarou nezasiahneme. To, že poslanci nezasiahli do červených čísiel, sa stalo prvý raz za štyri roky fungovania Dotačnej komisie,“ dodáva Greksa, podľa ktorého pri zmenách prihliadali najmä na to, ktoré projekty získali peniaze aj z iných dotačných zdrojov.

Fedor Blaščák toto odôvodnenie odmieta: „O nepresnosti tohto tvrdenia svedčí aj konkrétny príklad. O dotáciu žiadala aj akciová spoločnosť Cultus, ktorá v mestskej časti Ružinov spravuje kultúrne zariadenia. Projekt získal 65 bodov, čo je najnižší možný počet bodov, ktorým sa ešte kvalifikoval do hodnotenia. Po hodnotení odbornej komisie dostal nula bodov, pretože išlo o veľmi slabý projekt. V Dotačnej komisii mu udelili 5-tisíc eur, čo je výrazné navýšenie. Predseda Dotačnej komisie Dušan Pekár je zároveň starostom Ružinova a akcionárom spoločnosti Cultus.“

Menej peňazí viac projektom

Poslanci BSK v piatok schválili dotácie navrhnuté Dotačnou komisiou, ktorá v rámci kultúry prerozdelila podporeným 258 žiadostiam celkovú sumu v hodnote 888 905 eur. Poslankyňa Katarína Augustinič upozornila, že členmi Dotačnej komisie sú poslanci a starostovia, ktorí majú prehľad o kultúrnych podujatiach vo svojom okolí i o tom, akú majú obľubu u obyvateľov. „Aj na základe tohto prehľadu sme sa rozhodli tie sumy mierne upraviť,“ ozrejmila pre agentúru TASR Augustinič a dodala, že krok odborných hodnotiteľov vníma ako gesto „ješitnosti“.

Marián Greksa je voči členom odbornej komisie miernejší: „Jedno z hlavných kritérií, kde sa s odbornou komisiou rozchádzame, je to, že pokým oni odporučili veľké sumy veľkým podujatiam, my sme sa ich snažili skôr rozmeniť na drobné. Menšími čiastkami sme chceli podporiť malomestské či dedinské podujatia, ktoré za oveľa menej peňazí dokážu povzbudiť mnoho ľudí a hlavne prinesú viac kultúry do danej oblasti. Ako poslanci sme volení ľuďmi, ktorým skladáme účet. Nie odborníkov, ale nás sa budú pýtať, prečo sa dotácie rozdelili práve takto.“

Podľa Blaščáka je tento názor v niekoľkonásobnom rozpore s funkciou odbornej komisie. „Podmienky pre udeľovanie dotácií v grantovom systéme schvaľovalo zastupiteľstvo a o územnej príslušnosti ako nejakom kritériu tam nie je ani zmienka. Rozhodovať má kvalita projektu, a nie to, či je niekto z Pezinka, z Modry alebo odkiaľkoľvek,“ tvrdí Blaščák, podľa ktorého treba debatu o preferencii občanov postaviť do kontrastu s tým, že prišlo takmer 700 žiadostí o podporu. „Ako odborní hodnotitelia sme ich museli všetky dopodrobna preštudovať. Poslanci túto kvalifikáciu nemali. V situácii, keď dopyt výrazne prevyšuje možnosti grantového systému, sme si museli vytvoriť systém, podľa ktorého sme žiadosti posudzovali. Potom príde niekto iný, vyberie pár projektov a argumentuje tým, že tie projekty pozná? Moja otázka potom znie: A čo projekty, ktoré v dotačnej komisii v tej chvíli nikto nepozná?“

Odstúpená Rada BSK pre kultúru a umenie v spoločnom stanovisku vyzvala kultúrnu obec, aby podporila princípy odbornosti a nezávislosti, transparentnosti a kvality. Podľa Blaščáka ide aj o varovanie pre ľudí, ktorí by v budúcnosti prijali funkciu v odbornej komisii: „Ak nedôjde k zmene systému a explicitnému zavedeniu spomínaných princípov, situácia sa môže pokojne zopakovať. Nikto z odborných hodnotiteľov nevníma svoju prácu len ako rolu referenta.“ Zle nastavené pravidlá môžu byť príčinou celého konfliktu aj podľa Mariána Greksu: „V súčasnosti sa formuje komisia, kde sa stretnú odborníci, poslanci aj členovia župy. Tá by mala kreovať nové všeobecne záväzné nariadenie, ktorým by sa mali odstrániť drobné nedostatky toho starého.“

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#dotácie #kultúra #BSK #Fedor Blaščák #Marián Greksa
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku