Ľudovítovi Hološkovi padol do oka celý svet

Maliar Ľudovít Hološka maľuje a kreslí svet, v ktorom je dobre. Život má zmysel a banalít niet. Zostáva podstata - tá, čo je okom viditeľná a aj tá skrytá. Pri jeho obrazoch divák preciťuje aj myslí, cíti sa oslovený. Ľudovít Hološka nedávno oslávil osemdesiatku (narodil sa 18. septembra 1943 v Jablonici) a k jubileu má dve výstavy – Denník koloristu v Senici a Putovanie (s) maľbou v Trnave. Senická kolekcia sa sústreďuje na kresbu, trnavská na maľbu.

21.10.2023 07:00
L  udovi  t Holos  ka a Gregor Holos  ka  c... Foto:
Ľudovít Hološka so synom Gregorom Hološkom, známym z filmu Invalid.
debata
Ľudovít Hološka so synom Gregorom Hološkom,...
Z vernisáže výstavy v Senici, kde je výber diel...
+12Ľudovít Hološka s návštevníkmi a návštevníčkami...

Muselo to byť náročné aj pre kurátorov Mariána Zervana (maľba) a Ivanu Moncoľovú (kresba), lebo Hološka po tie roky nezaháľal. Ako si usporiadatelia poradili s množstvom materiálu? A bol maliar spokojný s tým, čo vybrali? „Vždy som zvedavý, ako vidí kurátor moju prácu a rešpektujem jeho pohľad, hoci by bol s mojím vlastným videním v istom napätí,“ hovorí Ľudovít Hološka. Diváka by iste zaujímalo, ako diela vznikali a nakoľko sa viažu k skutočnosti. Čo bolo Hološkovým hlavným motívom? „Moje kresby a maľby odjakživa vznikali z konkrétnych miest a podnietili ich konkrétni ľudia. Myslieval som na verš Laca Novomeského všetko je dobrý motív a ani som motív nikdy nehľadal. Dôležité okamihy môjho života sa istotne zúčastňovali na zápasoch o stvárnenie rôznych podnetov, ale nebolo to vedomé.“

Kresba je základ

Keďže ide o výstavy k osemdesiatke, núka sa porovnávanie, ako Hološka začínal a kam dospel. Zdá sa, akoby tvoril jedným dychom, akoby išiel naisto a nikdy ani nezaváhal. „Celá cesta bola samé váhanie,“ oponuje však. „Pochybujem najmä o sebe. Napriek tomu zásadné prístupy a modely pracovných postupov, tak ako som si ich skoncipoval, vydržali.“

Na Hološkových obrazoch sú vyabstrahované znaky a signály, ale aj celkom obyčajné veci – krajina, ľudia, domy, ploty, plody, ohne, snehy… Kedy maliar pocíti nutkanie – toto musím namaľovať? Ako vedel, či to bude maľba, alebo kresba? A je, pri všetkej úcte k nej, kresba menej ako maľba? „Pred rokmi som mal v Galérii výtvarného umenia v Hodoníne výstavu Ako mi svet padá do oka. Uzretie motívu sa udeje v naširoko roztvorených očiach novorodenca. Pravda, časom to ovplyvní aj skúsenosť z tvorby. Uprednostňujem kresbu, tá je základ výtvarnej tvorby vôbec. Názov výstavy zvolila kurátorka podľa konkrétnej kresby, kombinovanej s farbou, s jemnými farebnými a štruktúrovými rozlíšeniami. A názov Denník koloristu som do kresby vytlačil pečiatkovými písmenami.“

Výstava Denník koloristu v Senici sa sústreďuje... Foto: ZGJM
holoska Výstava Denník koloristu v Senici sa sústreďuje na kresbu Ľudovíta Hološku.

Uvedomelé potulky

Dnes sa ľudia o Slovensku vyjadrujú všelijako, niekto je nadšený, iný pochybuje, maliar ho jednoducho spoluvytvára. Hološka sa o Slovensku pri práci iste aj dosť napremýšľal. „Slovensko je geograficky i historicky nádhernou, pútavou krajinou. Hneď po skončení školy som si kúpil trojzväzkový Súpis pamiatok na Slovensku, aby som sa mohol túlať uvedomelo. Mám rád Jablonicu, rodný malokarpatský svet, cestu z Trstína do Vrbového, Dobrú Vodu, Rozbehy, fascinuje ma Spiš, Gemer, krajina okolo Levíc, asi by som mal spomenúť všetky regióny. Bytostne ma zaujímajú dejiny výtvarného umenia na Slovensku, slovenská umenoveda historická i súčasná, literatúra, najmä poézia, divadlo a hudba. V spoločenskom živote ma udivujú a zraňujú účelové podvratné interpretácie minulých i súčasných udalostí, dianí a konaní. Dúfam však, veriac v ľudí, že hľadáme pravdu a nevyhýbame sa zodpovednosti.“

Záhoráci sú nadaní

Zo Záhoria pochádza mnoho významných umelcov. Naposledy región preslávil napríklad herec Gregor Hološka, ktorý je Ľudovítovým synom, ale nás teraz zaujímajú maliari. Kto všetko je pre Ľudovíta Hološku dôležitý? Známi Záhoráci Ján Želibský a Ján Mudroch?

Ľudovít Hološka počas vernisáže výstavy v Senici. Foto: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
ludovit holoska Ľudovít Hološka počas vernisáže výstavy v Senici.

„Okolie Senice by som rozšíril na celé Záhorie, aby sme mohli spomenúť okrem Jána Mudrocha a Jána Želibského aj Martina Benku, Gustáva Mallého, Júliusa Koreszku či Albína Brunovského. Vzťah k svojmu profesorovi Jánovi Mudrochovi som už viackrát spomínal. Zomrel 4. februára 1968, diplom nám už nepodpísal. Šesť nás ostalo v šiestom ročníku, traja v piatom. K výročiam úmrtia sme usporiadali výstavy posledných žiakov i všetkých jeho absolventov v Senici i v Bratislave. V Záhorskej galérii sme spolu s teoretičkou Boženou Juríčkovou pripravili v roku 1986 výber z maliarskeho diela Jána Mudrocha, v roku 1996 s riaditeľom galérie Štefanom Zajíčkom kresby z rokov 1930 – 1968, a na jar tohto roku, znovu s Boženou Juríčkovou, opäť kresby Jána Mudrocha. Ťažisko tretej výstavy tvoril dar Magdy a Mariana Mudrochovcov – jedenásť kresieb z vrcholného obdobia maliarovej tvorby z tridsiatych a štyridsiatych rokov 20. storočia. Výstavu dotvárali pôžičky kresieb z Galérie mesta Bratislavy a zo siedmich regionálnych galérií. Pri myšlienkach na profesora si vybavujem prijímacie skúšky na VŠVU v roku 1962. Kreslili sme, v polkruhu, portrét podľa modelu. Profesor sa pri každom z nás zastavil a pýtal sa, odkiaľ je. Keď počul, že som z Jablonice, o krok ustúpil a povedal v nárečí: Ale nevyprávaj, tak nerob mi tu hanbu!"

Juraj Steiner Čítajte viac Umelecký maskér Juraj Steiner: Prečo má Judit Pecháček vtipné okuliare a Jana Kovalčiková je vo filme vyfintená?

Z Mudrochovho ateliéru si Hološka nesie celoživotné priateľské vzťahy so spolužiakmi – Jánom Bergerom, Jozefom Gálisom, Cyrilom Koreňom, Ivanom Křížom, ale i so staršími či mladšími kolegami – Lidkou Štolcovou, Jozefom Ilavským, Jozefom Trepáčom, Majou Chmeliarovou, Magdou Vagačovou, Evou Melkovičovou. Smutne hovorí, že Cyril Koreň a tri mladšie dievčatá už nie sú medzi nami.

Ešte treba pripomenúť, že Ľudovít Hološka pochádza z veľkej rodiny, ktorá ho obklopuje, a že pri príležitosti výstavy v Senici sa dostal aj na Záhorácku stenu slávy na námestí. Keďže mená majú na tabuli podobu ozubeného kolieska, vyjadril sa čerstvo ocenený Záhorák, že sa cíti ako koliesko v súkolesiach kultúry.

Nerez trio Dávame do pozornosti Vyhrajte lístky na koncert skupiny Neřež

Vyhrajte lístky na koncert skupiny Neřež

Nerez trio
Neřež trio v zložení (zľava) Vít Sázavský, Robert Fischmann a Zdeněk Vřešťál.

Odpovedzte správne na súťažnú otázku a piati z vás vyhrajú lístky pre dve osoby na koncert, ktorý sa uskutoční 26. 10. v Bratislave.

Súťažiť môžete do pondelka 23. 10. do polnoci.

Výhercovia

Andrea V. - Bratislava Kamila K. - Bratislava Markéta P. - Bratislava Roman M. - Bratislava Zuzana C. - Bratislava

OUR MEDIA SR a. s., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 51267055, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže, na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Prenos zverejnených osobných údajov výhercov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.

Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Ľudovít Hološka #Gregor Hološka