Kultúra prispieva ku kvalitnému a zmysluplnému životu všetkých, vyhlasuje vláda

Bez kultúry niet budúcnosti, kultúra prispieva ku kvalitnému a zmysluplnému životu všetkých, píše sa v Programovom vyhlásení vlády, ktoré v pondelok 12. júna schválil kabinet Ľudovíta Ódora. Medzi krátkodobé priority vlády patrí objektívna a finančne stabilná RTVS.

12.06.2023 13:13
Silvia Hroncová Foto: ,
Ministerka kultúry Silvia Hroncová.
debata (3)

Vláda nastaví proces nového systému financovania RTVS a umeleckých fondov v nadväznosti na zrušenie tzv. koncesionárskych poplatkov. Vláda bude iniciovať rokovanie s RTVS o zvýšení priestoru na prezentáciu kultúry a o hľadaní nástrojov na boj s dezinformáciami, hoaxmi, prejavmi nenávisti a násilia.

Pri príprave návrhu rozpočtu vláda zmapuje a vyhodnotí efektivitu riadenia rezortu, vrátane optimalizácie dotačného systému. Vláda zjednoduší procesy v záujme zrýchlenia čerpania prostriedkov EÚ v končiacom sa programovom období a zabezpečí čo najlepšiu pripravenosť na implementáciu budúcich projektov. Vláda zároveň aktívne podporí Trenčín ako Európske hlavné mesto kultúry 2026. Obnoví činnosť Rady vlády pre kultúru a kreatívny priemysel a bude iniciovať diskusiu o príprave zákona o sponzoringu v kultúre. Zabezpečí pomoc pri odstraňovaní následkov požiaru v meste Banská Štiavnica. Vláda sa v programovom vyhlásení zaviazala, že bude pokračovať v strategickej medzinárodnej spolupráci s európskymi partnermi a UNESCO.

Silvia Hroncová Čítajte viac Silvia Hroncová: Mám informácie, že v pléne navrhnú zvýšiť príspevok pre RTVS

Strednodobými prioritami vlády je výchova k umeniu a ku kultúre, vzdelávanie umením a kultúrou. Dlhodobým cieľom vlády je to, aby kultúra a umenie boli vo veľkej miere obsahom aj nástrojom pri výchove a vzdelávaní. Vláda podporí intenzívnejšiu realizáciu vzdelávacích programov o umení a kultúre. Dôraz sa bude klásť na ochranu verejnosti a maloletých pred šírením dezinformácií, hoaxov a prejavmi nenávisti či násilia.

babkarska bystrica Stare divadlo Karola Spisaka  Nitra  SK Čítajte viac FOTO: Herci chcú zmeniť školské osnovy. Špičkové súbory z domu aj zo sveta sa predvedú v Banskej Bystrici

Kultúra potrebuje verejné a súkromné zdroje, vláda preto predstaví možnosti viaczdrojového financovania. Bude tiež iniciovať diskusiu o návrhu Zákona o kultúre, začne pripravovať návrh Štatútu umelca a vhodných právnych foriem subjektov pôsobiacich v kultúre s cieľom prispieť k vyrovnávaniu podmienok pre zriaďovanú a tzv. nezriaďovanú kultúru a k vytvoreniu spravodlivých pracovných podmienok vrátane odmeňovania v kultúre. Vláda zároveň spustí prípravu plánu obnovy kultúrnej infraštruktúry.

rtvs, generálny riaditeľ, nrsr, národná rada Čítajte viac Otázniky nad financovaním RTVS: Telerozhlas sa pripravuje na viacero možných scenárov

Cieľom vlády je posilniť postavenie kultúry v spoločnosti, využiť jej pozitívny vplyv na spoločnosť a ekonomiku za pomoci systematického monitorovania výsledkov a dosahov sektora. Prostredníctvom kultúry chce prispievať k spoločenskej súdržnosti a k zastaveniu prehlbovania krízy demokracie, pracovať na budovaní dôvery v inštitúcie a podporovať kritické myslenie v reakcii na prejavy ohrozujúce rozmanitosť a ľudské práva. Zároveň chce rozvíjať medzinárodná spolupráca v oblasti kultúry prostredníctvom prezentácie kultúry v zahraničí a kultúrnej diplomacie, čím sa bude posilňovať poznateľnosť a identita krajiny.

Slovensky rozhlas Čítajte viac RTVS má veľké plány. V blízkej budúcnosti chce spustiť úplne novú stanicu
3 debata chyba
Viac na túto tému: #kultúrna politika