Chcete zachrániť pamiatky? Stačí hlasovať. O grant v súťaži Poklady Slovenska sa uchádza deväť historických budov

O grant na obnovu či reštaurovanie vo výške 30 000 eur sa v 14. ročníku súťaže Poklady Slovenska uchádza deväť historických pamiatok. O víťazovi môže verejnosť rozhodnúť prostredníctvom online hlasovania do 15. júna. TASR o tom informovali organizátori.

01.06.2023 18:00
Eluzina Banska Stiavnica po poziari Foto:
Kultúrne centrum Eluzína Banská Štiavnica po požiari, zhorená knižnica.
debata

Súťažnými pamiatkami sú knižnica komunitného centra Eleuzína nachádzajúca sa v požiarom zničenom renesančnom dome v Banskej Štiavnici, koncertná sieň v historickom Dome Albrechtovcov v Bratislave, gotické fresky z prelomu 14. a 15. storočia v rímskokatolíckom Kostole svätého Juraja v obci Stará Halič, neskorobarokový a rokokový ikonostas z gréckokatolíckeho chrámu svätej Paraskievy vo Svidníku, mauzóleum továrnika Jozefa Schreibera zo začiatku 19. storočia v historickom parku v Lednických Rovniach, kaplnka Piety na kalvárii v obci Báč, okenné vitráže v štýle Art Deco, ktoré sú súčasťou kupoly neologickej synagógy v Trenčíne, barokové nástenné maľby v štukových rámoch v Kostole Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom a novogotická kaplnka rodiny Medňanských v Bohuniciach.

Námestie SNP, Banská Bystrica Čítajte viac Kultúrnou pamiatkou roka je aj meštiansky dom na Námestí SNP v Banskej Bystrici

Zostavu historických objektov a umeleckých diel vybrala porota expertov zložená z odborníkov na ochranu pamiatok a reštaurátorstvo spomedzi vyše 400 nominácií. Reštaurovanie diela s najvyšším počtom hlasov, ktoré zafinancuje Nadácia VÚB, sa plánuje v druhej polovici roka.

Eleuzína, Banská Štivnica

Kultúrne centrum Eluzína Banská Štiavnica po... Foto: KC Eluzína, FB
Eluzina Banska Stiavnica po poziari Kultúrne centrum Eluzína Banská Štiavnica po požiari, zhorená knižnica.

Milovali ju herci, umelci a nadšenci umenia. Eleuzína je, vlastne bola kultúrne a komunitné centrum, ktoré zhorelo pri nedávnom požiari v Banskej Štiavnici. V priestoroch renesančného meštianskeho domu v centre mesta sa za ostatných päť rokov udialo množstvo literárnych podujatí, prednášok, diskusií, koncertov či premietaní. Dom, jadro ktorého pochádza z konca 15. a začiatku 16.storočia prešiel v rokoch 2016 až 2018 rozsiahlou rekonštrukciou. Vznikol priestor s dušou, neoddeliteľnou súčasťou ktorého bola aj veľká knižnica. Tento priestor je po požiari zdevastovaný. Ambíciou organizátorov Eleuzíny je tento priestor opäť zrekonštruovať. Peniaze budú požité na obnovu knižnice, ktorá bude slúžiť ako verejná knižnica a čitáreň.

Banská Štiavnica Čítajte viac Ten oheň nás spojil: Všetci sme Štiavničania

Dom Albrechtovcov, Bratislava

Zrekonštruovaná Záhrada Domu Albrechtovcov na... Foto: Pravda, Ľuboš Pilc
záhrada domu Albrecht Zrekonštruovaná Záhrada Domu Albrechtovcov na Kapitulskej ulici č. 1 v Bratislave sa opäť stane dejiskom koncertov.

Alexander a Ján Albrechtovci boli prešporskí hudobníci a organizátori kultúrneho života. Ich rodiny spoluvytvárali bohatý duchovný život Bratislavy v pohnutých časoch 20. stor. Dom Albrechtovcov s neopakovateľnou atmosférou na Kapitulskej ulici bol centrom umeleckého a ľudského dozrievania desiatok hudobníkov a ich domácnosť bola obľúbeným miestom stretávania sa bratislavskej inteligencie a umelcov. V súčasnosti objekt spravuje OZ Albrecht Forum s cieľom vytvoriť kultúrne centrum pre klasickú hudbu, literatúru, výtvarné umenie a divadlo, a nezabudnúť na Albrechtovcov a ich prínos pre rozvoj našej kultúry. Podporovatelia a dobrovoľníci venujú na obnovu finančné prostriedky, dobrovoľnícky sa zapájajú do prác na obnove a organizujú koncerty, výťažok ktorých ide na rekonštrukciu.

igor valetovics Čítajte viac U Albrechtovcov znovu ožíva Záhrada umenia

Gotické nástenné maľby, Stará Halič

K charakteristickým stavbám obce Stará Halič patrí opevnený areál stredovekého kostola s drevenou renesančnou zvonicou. Kostol sv. Juraja pochádza z obdobia okolo roku 1270. Má freskovú výzdobu, pričom jej najstaršie vrstvy tvorí pozoruhodný pás nástenných malieb začínajúci sv. Tomášom a pokračujúci zázrakmi sv. Mikuláša. Tváre postáv a kompozície malieb sú takmer zhodné s nástennými maľbami v kaplnke sv. Mikuláša v dóme v talianskom Udine. Predpokladá sa, že autorom slovenských fresiek bol niektorý z pomocníkov Vitale da Bologna, tvorcu svetoznámych Udinských fresiek. Z prelomu 14.-15. storočia pochádza predmet nášho záujmu, veľký obraz zápasu sv. Juraja, zobrazeného ako rytiera na koni, ktorý bojuje s drakom.

Barokové nástenné maľby v štukových rámoch, Nové Mesto nad Váhom

Významnou pamiatkou v regióne Nového Mesta nad Váhom je areál Prepozitúry Panny Márie. Jeho dominantou je pôvodne gotický a neskôr barokovo upravovaný Kostol Narodenia Panny Márie, unikátny predovšetkým svojou bohatou barokovou výzdobou – interiér patrí k vrcholným dielam barokového umenia na Slovensku. Bohatá štuková výzdoba v kombinácii s nástennými maľbami kompletne pokrýva klenby a obvodové steny. Jej autorstvo sa pripisuje talianskym majstrom štukatérom pôsobiacim vo Viedni a Trnave. Súčasťou výzdoby sú dve monumentálne nástenné maľby. Predstavujú zložité viacfigurálne kompozície s témami Nanebovstúpenia Krista a Nanebovzatia Panny Márie. Maľby sú vytvorené kombináciou freskovej techniky a secco maľby (t.j. maľba na suchú omietku), čo spôsobuje ich krehkosť a vyžaduje reštaurovanie.

Mauzóleum Schreibera, Lednicé Rovne

Mauzoleum Schreibera  Lednice Rovne. Foto: Historický park Lednické Rovne
Mauzoleum Schreibera Lednice Rovne Mauzoleum Schreibera Lednice Rovne.

Park pri kaštieli v Lednických Rovniach, založený okolo roku 1800, patrí k najvýznamnejším objektom historickej zelene na Slovensku. Dotvárajú ho početné romantické architektúry a preto je pozoruhodným spojením prírody a umenia. Dôležitou osobnosťou spojenou s parkom je zakladateľ sklární továrnik Jozef Schreiber, posledný majiteľ lednického panstva. Začiatkom 19. storočia postavili v parku krásne mauzóleum, ktoré je miestom jeho posledného odpočinku. Viedenský architekt A. Graf navrhol symetricky pôsobiaci objekt v duchu historizmu a neoklasicizmu. Kamenná stavba na pôdoryse gréckeho kríža je zastrešená kupolou. Vstup do objektu zvýrazňuje portikus s dvoma dvojicami dórskych stĺpov, ktoré nesú štít s hladkým tympanónom.

Kaplnka rodiny Medňanských, Bohunice

Kaplnka rodiny Medňanských, Bohunice. Foto: pamiatkynaslovensku.sk
Kaplnka rodiny Mednanskych Bohunice Kaplnka rodiny Medňanských, Bohunice.

Novogotická kaplnka v Bohuniciach pri Trenčíne bola postavená v roku 1866 rodinou Medňanských ako pohrebná krypta. Stala sa súčasťou areálu kaštieľa s parkom a rybníkom. Ide o menšiu stavbu s kryptou a kaplnkou s bohatým novogotickým tvaroslovím na fasáde aj v interiéri. Hlavnou funkciou hrobky bolo pripomínať slávu a starobylosť rodu Medňanských a Kubíni (Alojz Medňanský bol posledným vlastníkom Bohuníc a Juraj Kubíni bol jeho zať). V hrobke sú uložené telá Medňanského ženy a dcéry, ktoré zomreli na morovú epidémiu. V období 1. Československej republiky a asi do roku 1948 vlastnila celý areál v Bohuniciach Pavlína Riznerová, manželka Žigmunda Riznera, ktorý bol bratom spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej (Riznerovej). Táto spisovateľka Bohunice často navštevovala a práve tam našla inšpiráciu pre slávnu detskú knihu Čin – Čin.

Neologická synagóga, Trenčín

Interiér neologickej synagógy, Trenčín. Foto: mesto Trenčín
Interier neologickej synagogy trencin Interiér neologickej synagógy, Trenčín.

Jednou z charakteris­tických čŕt panorámy historického jadra Trenčína je kupola neologickej synagógy z roku 1913. V čase vzniku bola jednou z najväčších stavieb svojho druhu na našom území. Trenčianska synagóga patrí k najkrajším a najzaujímavejším synagógam na Slovensku. Jej architektúra je výsledkom spojenia byzantských a maursko-orientálnych prvkov, interiér ovládla viedenská secesia a moderna. Dodnes v nej môžeme obdivovať množstvo hodnotných umelecko-remeselných a výtvarných detailov, medzi ktorými vyniká šestica originálnych okenných vitráží, vytvorených práve v intenciách štýlu Art Deco. Ich ikonografia čerpá z judaizmu – v štylizovanom rastlinnom dekóre sú vkomponované predmety: olejová lampa, misa s hroznom, kidušový pohár na požehnanie vína, dva prekrížené šofary, dva barchesy a amfora s kvetmi a klasmi.

Kaplnka Piety na kalvárii, Báč, Žitný ostrov

Na Žitnom ostrove v malej obci Báč postavili v rokoch 1660 – 1674 barokový františkánsky kláštor s kostolom sv. Antona Paduánskeho. Zásluhou zázračného obrazu Panny Márie Pomocnice, ktorý ronil krvavé slzy, patrí od 18. storočia k významným pútnickým miestam na západnom Slovensku. Súčasťou areálu je pozoruhodný súbor kalvárie, postavenej pri príležitosti 150. výročia vzniku pútnického miesta. Tvoria ju hranolovité tehlové zastavenia vzájomne prepojené plotom. Tomuto komplexu z roku 1867 dominuje neobvyklý tehlový objekt s obrazom Piety. Stvárnili ho v duchu historizujúceho novogotického slohu a svojím charakterom pripomína hradobnú vežu. V centrálnej vysokej nike s obrazom Piety a s reliéfom hlavičky putti je umiestnená tabuľka s menami donátorov pôvodnej výstavby objektu.

Ikonostas, Svidník

Neskorobarokový a rokokový ikonostas z konca 18. storočia je významnou národnou kultúrnou pamiatkou. Monumentálne dielo tvorí súvislú päťradovú stenu, tematicky členenú do piatich horizontálnych pásov. Výstavba ikonostasu vychádza z presne daného ikonopiseckého kánonu: ikony, žánrové scény mariologického a christologického cyklu, pás apoštolov a pás starozákonných prorokov. Štyri hlavné ikony predstavujú sv. Mikuláša, Bohorodičku, Krista učiteľa a sv. Paraskievu, patrónku chrámu. V strede ikonostasu sú umiestnené cárske dvere, vrchol ukončuje sochárska výzdoba Kalvárie s Ukrižovaným. Ikony sú charakteristické kvalitnou neskorobarokovou maľbou s realistickým prúdom nastávajúceho klasicistického obdobia.

vyrocna cena pamiatky a muzea 2018 Čítajte viac Koho tento rok ocenia pamiatkari? Návrhy na najpozoruhodnejšie diela možno podať online už len pár dní

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Poklady Slovenska