Slovenská reportérka spoznala ženy zo štyroch kontinentov

Slovenská reportérka Magdaléna Rojo navštívila krajiny od Mexika cez Senegal, Etiópiu, Indiu až po Rumunsko a východné Slovensko, aby sa rozprávala so ženami, ktorých muži, synovia či bratia odišli za prácou do cudziny. Jej výnimočná kniha Ženy, ktoré zostali prináša pohľad na migráciu očami žien matiek, manželiek či priateliek. Magdaléna Rojo vie byť pozornou poslucháčkou a úctivým hosťom, preto ju radi prijali do svojich domácností, aby ukázali bežný život žien v rôznych kútoch sveta s odlišnou kultúrou.

12.08.2023 06:00
Magdalena Rojo Foto: ,
Novinárka a spisovateľka Magdaléna Rojo napísala knihu o emigrácii z pohľadu žien.
debata
Romantická láska? Slovenská reportérka ju vo svete nevidela
Video
Reportérka a spisovateľka Magdaléna Rojo navštívila ženy na štyroch kontinentoch, ktoré zostali doma, zatiaľ čo ich muži pracujú v zahraničí. / Zdroj: TV Pravda

Prečo sa vo vašej knihe ocitli práve tieto krajiny a nie iné?

Vyberali sme ich podľa miery migrácie v danej oblasti a zároveň sme chceli obsiahnuť pestrú kultúrnu aj sociálno-ekonomickú vzorku. Rôznorodá vzorka krajín ukazuje rôzne podoby migrácie, kým na Slovensku odchádzajú muži za prácou cyklicky a pravidelne sa po pár týždňoch či mesiacoch vracajú domov, v Mexiku sme stretli ženy, ktoré svojich mužov nevideli aj dvadsať rokov. A niektoré s manželmi celkom stratili kontakt.

Ako takú situáciu manželky či matky zvládajú?

Ženy, ktorých muži či synovia odišli za prácou, na seba preberajú zodpovednosť a úlohy, ktoré im predtým nepatrili – platí to naprieč kontinentmi a kultúrami. Napríklad vo vidieckych oblastiach krajín globálneho Juhu ženy často nevedeli, že vôbec môžu vyjadriť svoj názor a zrazu boli zodpovedné za stavbu svojho nového domu, museli riadiť mužov robotníkov na stavbe. Ocitli sa celkom nových situáciách a často nevedeli, čo robiť.

Slovenská reportérka na štyroch kontinentoch

Pozrite si snímky z knihy Magdalény Rojo Ženy, ktoré zostali. Hovoria o každodennom živote žien, ktorých muži odišli za prácou do cudziny.

Fotogaléria
V živote mexickej nevesty Alicie bol jej otec...
Sucho a konflikty, ktoré ohrozujú živobytie,...
+4Počas oboch svetových vojen Francúzsko...

Migranti sa všade na svete stretávajú s určitými predsudkami, všetci ich máme, len nie vždy si ich priznáme. Narazili ste pri cestách aj na svoje vlastné predsudky?

Už od prvého rozhovoru mi bolo jasné, že moja predstava o svete súvisí s tým, kde som vyrastala a niektoré moje otázky sa míňali s realitou. Som biela žena zo strednej vrstvy, vysokoškolsky vzdelaná, ale Mexičanka Kenia z malej dediny na juhu krajiny žije odlišne. Pri téme migrácie najskôr dostala trhliny moja romantická predstava o láske, že dvaja ľudia žijú v manželstve, pretože sa do seba zaľúbia a chcú spolu žiť. V mnohých krajinách ženy žijú v manželstve s mužom, ktorého im vybrali rodičia alebo sa sobášili bez mužovej prítomnosti, pretože bol práve na opačnom konci sveta. Iné sa vydali z pragmatických dôvodov, keď bol muž ekonomicky zabezpečený. Samozrejme, mala som predsudky voči rôznym kultúram, napríklad v Senegale, ktorý je zväčša moslimský a muž tam môže mať až štyri ženy. keď som sa rozprávala so ženami, ktoré boli v postavení druhej či tretej manželky, nevedela som si predstaviť, že by som aj ja bola pre môjho manžela tretia v poradí. Práca na tejto knihe mi však umožnila otvoriť sa predstave, že ľudia majú iný spôsob života. Všetci žijeme najlepšie, ako vieme v rámci politických, ekonomických a kultúrnych možností i limitov nášho miesta. Niekedy práve migrácia mužov dá ženám príležitosť sa vymaniť zo svojej nie príliš lichotivej situácie.

Prečo by mohla byť táto kniha podľa vás zaujímavá aj pre slovenských čitateľov?

Od začiatku bola kniha postavená na opačnom pohľade na migráciu. Spolu s mojím manželom, ktorého fotky v knihe nájdete, sme chceli priniesť ženský pohľad, pretože aj ženy, ktoré zostávajú, sú súčasťou migrácie.Chceli sme ukázať, že migrácia je celkom prirodzený proces, my ľudia máme tendenciu sa hýbať za niečím lepším. Bez ohľadu na sociálno-ekonomické podmienky tej-ktorej krajiny či tej-ktorej ženy migrácia ovplyvňuje celé rodiny. Všetci sme ľudia a chceme, aby sa naši blízki mali dobre. Slovenským čitateľom kniha ukáže, že svet môže byť aj iný, než si o ňom myslíme.

kniha zeny ktore zostali Čítajte viac Kniha týždňa: Ženy, ktoré zostali

Ženy vo vašej knihe hovoria, že muži odchádzajú za prácou, lebo musia. Naozaj si vďaka migrácii ich rodina prilepší, keď mnohí posielajú domov iba 60 či 100 eur mesačne?

Pre každého „mať sa lepšie“ znamená niečo iné. V Indii pre najchudobnejšie skupiny je migrácia stratégia prežitia, nemajú iné zdroje príjmu. Adivásiovia v Južnom Rádžastáne sa živia poľnohospodárstvom, ale pre kastový systém si priamo od nich nikto ovocie ani zeleninu nekúpi, iba od sprostredkovateľa, ktorému zostáva väčší zisk. Tam muž odchádza preto, aby rodina mala na základné veci, inak by nemali ani na pšeničnú placku ciapatti. V Mexiku muži odchádzajú, aby si rodina postavila nový dom, aby ich deti mohli študovať na vysokej škole a zväčša sa im to aj podarí. V Senegale a v Etiópii, z toho, čo sme videli, sa migráciou situácia rodín nie vždy zlepší. V moslimskom Senegale sa muž stará o viacero rodín, keďže má viacero manželiek, a od jeho príjmu závisí aj dvadsať ľudí. Na východnom Slovensku alebo v Rumunsku muži odchádzajú, aby deti mohli ísť na jazykové pobyty, aby mohli študovať, aj aby si rodina mohla raz do roka dovoliť dovolenku, aj kvôli novému domu.

kniha Dlhy lupen z mora Čítajte viac Kniha týždňa: Dlhý lupeň z mora. Nová Isabell Allende a jej príbeh nezvyčajnej lásky, ktorú nezlomili ani dve diktatúry

Zdá sa, že to nemajú o nič ľahšie ako ich muži, pretože na ich pleciach leží starostlivosť o domácnosť, o deti, o pole či záhradu a ešte chodia na trh predávať buď poľnohospodárske produkty, alebo sa pre zárobok venujú remeslu, hrnčiarstvu či tkáčstvu.

Muži emigranti nie sú schopní zarobiť väčšie sumy, často preto, že sú v krajine bez dokladov, a preto dostávajú skôr príležitostné práce. Žena sa nemôže spoliehať na pravidelnú finančnú podporu, peniaze často posielajú nepravidelne alebo až vtedy, keď splatia dlh, ktorý si urobili, aby sa dl zahraničia dostali. Ženy teda musia robiť veci, na ktoré neboli zvyknuté. Naprieč kultúrami sa zhodujú, že je veľmi ťažké vychovávať deti ako jeden rodič. Muži majú väčšinou o niečo vyššie vzdelanie, ženy na mnohých miestach, kde sme na knihe pracovali, často nedokončili ani základnú školu, ako sa môžu učiť s dospievajúcimi deťmi? Tým, že sa mení postavenie žien, ktoré musia robiť rozhodnutia, aké nikdy nerobili, sa učia a menia aj ony. Takže migrácia má v rodine aj tieto pozitívne dôsledky.

V živote mexickej nevesty Alicie bol jej otec... Foto: Noel Rojo
Mexiko kniha ženy ktoré zostali Alicia V živote mexickej nevesty Alicie bol jej otec (na snímke vzadu) neprítomný v rozhodujúcich rokoch jej dospievania, pracoval v zahraničí a dnes sa musí so svojou rodinou znova zžiť. V Mexiku zažije migráciu svojich otcov viac ako jedno dieťa z piatich, keď sú vo veku vo veku do 15 rokov. Uvádza reportérka Magdaléna Rojo v knihe Ženy, ktoré zostali (vydal Absynt, 2023)i.

V chudobných krajinách sú ľudia diskriminovaní, spravidla pôvodní obyvatelia, ale ženy ešte aj pre to, že sú ženy. Vplýva teda migrácia na ženské práva?

Podľa toho, čo sme pozorovali, tak áno. Vďaka migrácii sa otvára svet nielen mužom, ale aj ženám, ktoré zostávajú doma. Dostávajú priestor prehodnotiť svet, v akom žijú, kde často vládne prísne patriarchálne prostredie a mačizmus. Mužovou migráciou žena získava väčší nadhľad, aj keď nie každá má v sebe potenciál začať žiť inak a nie v každej spoločnosti je to aj možné. Napríklad v Senegale žena žije spolu s manželovou rodinou v dome, ktorému vládne manželova matka. So ženami, s ktorými sme sa rozprávali, sme vždy nejaký čas žili a vďaka tomu sme videli situácie, ktoré by nenastali, keby tam bol ich manžel. Mexičanka Raquel si skrátila nohavice a jej dcéry, ktoré mali osem a desať rokov vedeli, že mama by nemala chodiť takto oblečená, no ona to urobila. Pre ženu je dôležité už len to, že si to vyskúšala a jej dcéry vidia, že mama sa rozhodla sama podľa seba, že sa to dá. Sú to malé, ale dôležité kroky, aby sa zmenilo postavenie žien. Migrácia teda môže meniť mentalitu mužov aj žien. Ani muži zo Senegalu, ktorí pracujú v Španielsku, už netúžia po viacerých manželkách, stačí im jedna. Otázka je, či im to doma „prejde“. V konzervatívnej spoločnosti sa dá správanie meniť len veľmi pomaly a citlivo, inak bude človek z komunity vylúčený. Všetko závisí od vnútornej sily a vnímavosti ženy, ale aj muža.

Keď hovoríme o právach žien, ktoré si ženy v chudobných krajinách musia ešte len vybojovať?

Jedna zo základných vecí je vzdelanie, od neho sa potom odvíjajú ďalšie súvislosti. Keďže v Indii či v Senegale ženy často nedokončia ani základné vzdelanie, len ťažko sme hľadali ženu prekladateľku. Nedostupné vzdelanie často platí doslova, nie je vybudovaná infraštruktúra, do školy je ďaleko a cesta môže byť nebezpečná. Vzdelanie však vplýva na zamestnanosť aj na uplatnenie žien v ekonomike a v politike. Ani v slovenskom parlamente ženy netvoria 51 percent ako v populácii. Mimoriadne dôležitá je oblasť zdravia, v mnohých krajinách ženy nemajú prístup k lekárskemu ošetreniu ani k antikoncepcii, nemôžu sa slobodne rozhodnúť, či chcú, alebo nechcú mať ďalšie dieťa. Ženy sú často vystavené násiliu, a to v rôznych formách, a nikto ich pred tým nechráni. Je toho skrátka veľa a na zmenách sa musia podieľať tak muži, ako aj ženy. Ani na Slovensku si ženy neužívajú viaceré práva, ktoré sú v západných krajinách bežné.

Počas oboch svetových vojen Francúzsko... Foto: Noel Rojo
Senegal kniha zeny ktore zostali Počas oboch svetových vojen Francúzsko využívalo svoje koloniálne ľudského zdroje a povolali do armády stovky tisíc mužov zo Senegalu, ktorým sa hovorilo Senegalskí strelci. Dnes musia Senegalčania žiadať Francúzsko o víza, keď chcú zabezpečiť lepší život pre svoje rodiny. Pre dievčatá nie je v krajine vzdelanie všeobecne dostupné, škola je často vzdialená a cesty nebezpečné. Senegal je prevažne moslimská krajina, muž tu môže mať až štyri manželky. Migrácia však tradičný pohľad na rodinu postupne mení. Snímka z knihy Magdalény Rojo Ženy, ktoré zostali (vydal Absynt, 2023)i.

Vo svojej knihe ste sa dotkli aj klimatickej krízy, keď opisujete život v Mexiku či Senegale alebo inde. Ako teda súvisí klíma s migráciou?

V mnohých regiónoch je tam úplne priama spojitosť. Asi najvypuklejšie sme ju videli v Senegale, ktorý už niekoľkokrát prešiel obdobiami sucha, sa rolzšituje púšť a zároveň z teplejších morí aj ryby migrujú do chladnejších vôd. K tomu sa pridáva nespravodlivý zahraničný obchod, kvôli ktorému miestni rybári nemôžu konkurovať množstvu veľkých zahraničných lodí. Planéta sa otepľuje a kým my v mestách zatiaľ cítime len to, že už nám nie je až tak komfortne, život farmárov priamo závisí od dažďa alebo sucha. Stretla som ľudí, ktorí trpia extrémnymi výkyvmi počasia, majú vyschnuté políčka alebo im povodne zničili domy a odplavili úrodu. Z rôznych končín sveta sa dozvedáme o veľkých požiaroch alebo povodniach. Klimatická kríza bude dávať ľudí do pohybu. Už sa to deje. Niektoré menej rozvinuté krajiny majú dobré riešenia pre životné prostredie, len by sme ich mali viac počúvať.

Sucho a konflikty, ktoré ohrozujú živobytie,... Foto: Noel Rojo
Etiópia kniha ženy ktoré zostali Lethay Kahsai Sucho a konflikty, ktoré ohrozujú živobytie, vyháňajú z domova v Etiópii nielen mužov, ale aj ženy. Ženy navyše spoločenský tlak núti postarať sa o rodičov či súrodencov, prípadne aby samy neboli na ťarchu. Iba v rokoch 2008 až 2013 odišlo z krajiny s riadnymi cestovnými dokumentami takmer pol milióna Etiópčanov a Etiópčaniek. Snímka z knihy Magdalény Rojo Ženy, ktoré zostali (vydal Absynt, 2023)i.

Váš manžel pochádza z Mexika a žijete v Mexiku. V čom sú naše dve krajiny v zásade iné?

V Mexiku sa mi ešte nestalo, že by sa niekto ku mne správal nevrlo alebo že by na ulici či v električke po sebe cudzí ľudia kričali. Ale inak sa sústredím skôr na to, čo máme podobné a toho je veľa, napríklad pohostinnosť, dôležitosť rodiny.

Zaujala ma v knihe filozofia pôvodných obyvateľov Mexika, ktorí vedome odmietajú, aby sa u nich usadili medzinárodné fabriky, pretože majú silný vzťah k prírode. Aj za cenu, že prídu o pracovné príležitosti.

Nedá sa to zovšeobecniť, aj tam sú priemyselnejšie oblasti, ale práve migrácia pôvodným obyvateľom napríklad v Oaxace, kde žijem, umožňuje ochrániť životné prostredie. Vďaka migrácii nie sú závislí od toho, aby v bezprostrednej blízkosti stála veľká fabrika. Pôvodní obyvatelia naozaj majú po generácie silné spojenie so zemou a zároveň posielajú deti študovať odbory na jej ochranu: geológiu, lesné inžinierstvo, biológiu. V niekoľkých prípadoch odmietli veľkého investora, ani Coca-Cola tam nemohla postaviť továreň, lebo sa obávali znečistenia vodných zdrojov. Celkové naladenie spoločnosti je v prospech životného prostredia a prichádzajú aj s niektorými zaujímavými riešeniami klimatickej krízy.

Ste novinárka a už pred touto debutovou knihou vás lákali z nášho pohľadu menej rozvinuté chudobné krajiny. Čím vás priťahujú?

Asi tou odlišnosťou, pestrosťou kultúr, svet je plný farieb. Možno som aj chcela búrať vlastné predstavy, odhaliť svoje predsudky a otvárať sa novým možnostiam. Svet nie je len to, čo poznáme. Zaujímavé, krásne aj užitočné veci môžu prísť aj odtiaľ, kde by ste to vôbec nečakali.

Chimamanda Ngozi Adichie Čítajte viac Kniha týždňa: Amerikánka ťahá za vlasy aj za rukáv

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #kniha #ženy #migrácia